Til hovedinnhold

Nyhetsbrev for mars - koronaversjon

Vi har laget et nytt nyhetsbrev med informasjon om korona-krisen. Du finner det her.

19.03.2020
Sist oppdatert: 19.03.2020

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om:

 • Fagforeningskontoret holder stengt.
 • Møter og arrangementer er avlyst.
 • Om du lurer på noe.
 • Kontigentfritak for permitterte.
 • Om du har økonomiske bekymringer som følge av krisen. {insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="60326" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}
 • Avtaler om overtid og annet.
 • Lønnsoppgjøret utsatt.
 • Informasjonskanaler.
 • Kontakt.

Dette er det andre nyhetsbrevet vi sender ut i mars måned. Denne utgaven handler om korona-epidemien og de følgende denne ekstraordinære situasjonen gir.

Først av alt er det viktig å understreke at Fagforbundet gjør det vi kan for å ivareta dere som medlemmer. Både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Fagforeningskontoret stengt:

Vi følger de nasjonale rådene som blir gitt, og de frikjøpte på fagforeningskontoret har derfor hjemmekontor i denne perioden. Vi er tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig. Selv om svartiden kan vare noe lenger enn vanlig.

Avlyste møter og andre arrangement:

Alle arrangement i regi av Fagforbundet er avlyst i den nærmeste tiden.

Om du lurer på noe:

Dersom du har spørsmål rundt lov- og avtaleverk som følge av situasjonen vi er i, så tar du dette opp med tillitsvalgt på arbeidsplassen din. Så tar den plasstillitsvalgte dette videre om nødvendig.

Dersom du jobber på en arbeidsplass uten tariffavtale, og dermed uten tillitsvalgt, så tar du kontakt med fagforeningskontoret.

Dersom din lokale tillitsvalgt ikke er tilgjengelig så tar du kontakt med fagforeningskontoret. 

Kontigentfritak for permitterte:

Som følge av de tiltak som er iverksatt for å forhindre smitte av korona, har mange av Fagforbundets medlemmer blitt permitterte, eller har fått et midlertidig forbud mot å utøve sitt arbeid som følge av regjeringens stenging av ulike bransjer. 

Hvis dette gjelder deg, skal du ikke betale kontingent i den perioden du er uten inntekt eller mottar dagpenger fra NAV.

Det betyr at du kun skal betale for de obligatoriske ordningene knyttet til medlemskapet i den perioden du er uten inntekt eller mottar dagpenger som følge av permittering/nedstenging. Dette gjelder ikke minst deg som er selvstendig næringsdrivende (se satser under). 

For å få kontingentfritak må du melde fra til oss på e-post og send oss dokumentasjon om permittering/lønnstap, så skal vi bistå deg med å sikre kontingentfritak. Du sender dette på e-post til post@fagforbundet-bergen.no

Bakgrunnen for kontingentfritak for permitterte ol. er Fagforbundets vedtekter

 • 9 Kontingentfritak 
 • 1 Medlemmer som ikke mottar lønn/sykelønn fritas for kontingent ved: arbeidsløshet, arbeidsstans (streik og lockout), permisjoner, attføring, rehabilitering eller verneplikt utover 1 måneds varighet. Grunnlaget for kontingentfritak må dokumenteres. Premien til kollektive forsikringer må likevel betales.
 • 2 Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer. Pensjonister som er fylt 75 år er også fritatt for kontingent.

Det betyr at du som medlem, hvis du er permittert eller uten inntekt skal betale følgende:

 •  LO-favør Innboforsikring: 71 kroner pr. måned
 • Fagforbundets stønadskasse: 26 kroner pr. måned
 • Til sammen: 97 kroner pr måned.

Til informasjon blir betalingen for stønadskassen og innboforsikringen innkrevd via giro, to måneder på etterskudd.

Melding fra LO og Sparebank1 SR-Bank:

Mange kan oppleve bekymringer om egen økonomi som følge av korona-krisen. LO har sendt ut følgende melding i den forbindelse:

Økonomiske bekymringer som følge av korona-krisen?
De alvorlige konsekvensene av koronaviruset vil prege hverdagen til folk og bedrifter i Norge i lang tid fremover. Mange er bekymret for hvordan de kommende ukene og månedene vil påvirke privatøkonomien. LO og SpareBank 1 har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner gjennom LOfavør.

Det er fortsatt altfor tidlig å si noe om hvor lenge den pågående krisen vil vare, eller hvor store følger den vil gi. Men at situasjonen er svært dramatisk, både for enkeltmennesker og for samfunnet, er det liten tvil om. Regjeringen har nå iverksatt de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Skoler og barnehager stenges, folk bes om å holde seg hjemme fra jobb, arrangementer avlyses, reiser avbestilles og bedrifter må permittere ansatte. Dette vil påvirke manges privatøkonomi, sier Terje O. Olsson i LOs ledelse.

Klare til å bistå medlemmene:

Vi er klar over at en krise kan skape forbigående utfordringer for en ellers solid privatøkonomi. SpareBank 1-bankene har både evne og sterk vilje til å strekke seg langt, og finne løsninger for våre medlemmer i krevende situasjoner. Alle SpareBank 1-bankene har dyktige LOfavør-rådgivere som kan bidra til trygghet i privatøkonomien.

Ta kontakt med banken:
Vi oppfordrer derfor medlemmer med LOfavør Boliglån, som eventuelt skulle få betalingsutfordringer som følge av situasjonen, til å ta kontakt med sin SpareBank 1-bank så tidlig som mulig. SpareBank 1-bankene er innstilt på, innenfor de rammene de rår over, å finne tilpassede løsninger for medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. For å begrense omfanget av pandemien, ber vi om at dere bruker telefon eller bankens digitale kontaktpunkter.

Avtaler om overtid og annet:

Fagforbundet/LO og arbeidsgiverorganisasjonene har inngått avtaler som blant annet handler om økt bruk av overtid for å løse kritiske oppgaver i denne perioden. Dersom dette er situasjoner som blir gjeldende for deg, får du informasjon om dette fra tillitsvalgt.

Lønnsoppgjøret utsatt:

Årets lønnsoppgjør er som følge av korona-krisen utsatt til etter sommeren. Det er Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) som forhandler først. Dette er fordi vi i Norge har en såkalt frontfagsmodell, hvor det er konkurranseutsatt industri som forhandler først, og dermed også legger føring for de andre oppgjørene. De resterende lønnsoppgjørene følger i tur og orden etter at frontfaget er ferdig.

Informasjonskanaler:

 • Fagforbundet har laget en egen side hvor mye informasjon rundt korona-krisen legges ut. Du finner den her.
 • Mye informasjon legges ut på facebook. Dersom du har en facebook-konto, men ikke følger fagforeningens side, finner du den her.

Til slutt:

Dette er en tid hvor myndighetene har innført de strengeste og mest inngripende restriksjonene siden andre verdenskrig. Det er lov å være frustrert, redd og bekymret. Det er normalt. Epidemien vil gå over, men det er en belastning når det står på.

Vi oppfordrer alle til å være rause med hverandre, følge de rådene som blir gitt, og holde humøret oppe.

En spesiell takk rettes til alle dere som er ute og jobber for å ivareta syke, sårbare grupper, sørger for renhold, transport, matforsyninger og annet.

 

Kontaktinfo Fagforbundet Bergen:

Solidarisk hilsen,

Fagforbundet Bergen

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?