Til hovedinnhold

Korona - Når du nektes å jobbe hos annen arbeidsgiver ?!!!

Vedrørende medlemmer som kan bli nektet av arbeidsgiver å arbeide hos biarbeidsgiver.

20.03.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021

Det er nå lagt ut litt om vår holdning vedrørende dette på Fagforbundets hjemmesider slik:

 https://www.fagforbundet.no/koronainformasjon/

 https://www.fagforbundet.no/koronainformasjon/#faq10915

 Kan jeg bli nektet av arbeidsgiver å arbeide hos min biarbeidsgiver

 Ja.

Dersom du er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan du nektes å ta slike vakter. Bakgrunnen for det er at det er en ekstraordinær situasjon der hovedarbeidsgiver har behov for arbeidskraften. Se smittevernloven § 4-1 med noen klare begrensninger som ligger i § 1-5. Tiltaket må altså være medisinskfaglig begrunnet, formålstjenlig og ikke unødvendig inngripende. Tillitsvalgte bør bli tatt med i drøftinger når slike inngripende tiltak tenkes iverksatt av arbeidsgiver.

Som tilkallingsvikar har du ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. Poenget med å jobbe som tilkallingsvikar er å øke inntekten. Hovedarbeidsgiver bør da fylle opp med arbeid slik at det ikke blir et inntektstap.

Hovedarbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til med mindre det inngås avtale med biarbeidsgiver som sikrer ansettelsesforholdet hos biarbeidsgiver eller på annen måte får negative konsekvenser for den ansatte i etterkant av vedtaket.

Til orientering skriver KS dette på sine sider:

 https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/

Arbeidstakere med flere arbeidsgivere

  1. Kan arbeidsgiver beordre arbeidstakere med flere arbeidsgivere til å arbeide kun for seg?

Dersom arbeidstaker også er tilkallingsvikar hos annen arbeidsgiver, kan vedkommende nektes å ta slike vakter. Bakgrunnen for det er at det er en ekstraordinær situasjon der hovedarbeidsgiver har behov for arbeidskraften. En tilkallingsvikar har ikke plikt til å ta vakter hos biarbeidsgiver, med unntak av de vaktene som allerede er avtalt. Poenget med å jobbe som tilkallingsvikar er å øke stillingsandelen, men når hovedarbeidsgiver fyller opp denne delen, vil dette ikke lenger være et behov for arbeidstaker.

 Hovedarbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge ansatte å ikke jobbe i sin deltidsstilling hos annen arbeidsgiver. Det er en bindende kontrakt mellom to andre parter som hovedarbeidsgiveren må forholde seg lojalt til med mindre det inngås avtale med biarbeidsgiver om noe annet.

Med vennlig hilsen

Arne Løseth rådgiver forhandlingsenheten

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?