Til hovedinnhold

Årsmøte Teknisk Fagforening Oslo

Teknisk Fagforening hadde årsmøte 24.01.2019. hvor det ble vedtatt en handlingsplan og en uttalelse som gjenspeiler prioriteringene til foreningen. Alle årsmøtedokumentene ligger på foreningens hjemmeside

25.01.2019
Sist oppdatert: 12.04.2019


Teknisk Fagforening hadde årsmøte 24.01.2019. hvor det ble vedtatt en handlingsplan og en uttalelse som gjenspeiler prioriteringene til foreningen.
Alle årsmøtedokumentene ligger på foreningens hjemmeside

Det nye styret, tillitsvalgte og utvalg


Leder Terje Strømsnes Gjenvalg 2 år

Nestleder Håvard Engebretsen Ikke på valg

Sekretær Thomas Eliassen Ikke på valg

Kasserer Faizah Begum Gjenvalg 2 år

Fane2-ansvarlig Ole Martin Bergman Ikke på valg

Opplæringsleder Rune Sem Ikke på valg

Pensjonisttillitsvalgt

-vara 

Ungdomsstillitsvalgt Vincent Mortensen Ikke på valg

-vara Christian Fredrikstad Nilssen Ny 2 år 

Yrkesseksjonsleder, SST Stine Mari Døhl Aksnes Ny 2 år 

-vara Mohamed Abdulle Ali Ikke på valg 

Yrkesseksjonsleder, SKA Faizah Begum Ny 2 år

-vara Ine Geitung Ny 1 år

Styremedlemmer:
Lars-Petter Einarsen Ikke på valg

-vara Anne Kristine Sandborg Ikke på valg

Stine Kristensen Ny 2 år 

-vara Silje Linge Martinsen Ny 1 år

Revisor Steinar Lund

Vara revisor Knut-Helge Strømsnes

 

Fagforbundet Oslos representantskap: Håvard Engebretsen, Thomas Eliassen, Shirley Fosse, Lars-Petter Einarsen, Anne Kristine Sandborg
Vara i rekke: Egil Ravn, Glenn Larsen, Camilla Kjennsli Kasa, Faizah Begum, Vincent Mortensen, Aysun Yasar


ØVRIGE TILLITSVALGTE

Pensjonistutvalget
Medlemmer: Nils Borgar Roverudseter.

Ungdomsutvalget

Ramin Mirlasharu, Ine Geitung og Ragnhild Margareta Wengaard

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Magnus Gommerud Nilsen, Angelica Øvang Nilsen, Ida Hansen Kleiven, Geir Aukner, Katarina Ottesen og Carl Erik Vallee

Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hanne Knudsen, Salma Naseem, Kjetil Gaarder

Fanekomite

Thomas Eliassen (leder), Egil Ravn og Sigmund Dalsrud.

Folkets Hus

Terje Strømsnes, med vara Håvard Engebretsen

Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund

Stig Malsten, med vara Terje Strømsnes

Feriehjemsutvalg Krødern

Håkon Finsen (leder, 2 år) 

Feriehjemsutvalg Håøya

Jasmina Jevtic (leder, 2 år)


Følgende uttalelse ble vedtatt fra årsmøtet 24. januar 2019 i Fagforbundet avdeling 6,Teknisk fagforening, Oslo.

Ta tjenestene tilbake!
Regjeringas arbeiderfiendtlige politikk bidrar til at mange av landets kommuner fortsatt har tjenester på anbud som kommunene har ansvaret for. Private aktører som utfører offentlige oppgaver. Samtidig ser vi at kommuner i land som vi kan sammenligne oss med, tar konkurranseutsatte tjenester tilbake i egenregi.
Oslo kommune har blitt styrt av et rødgrønt flertall siden kommunevalget 2015. Dette har gitt en klar retningsendring på organisering og drift av Oslo kommune, men høyresidas angrep på offentlig sektor fortsetter i kjent stil. Oslo kommune er Oslos største bestiller av tjenester uansett område. Vi snakker om tjenester som for 50 år siden blei utført av egne ansatte. Gjennom møter med medlemmer ser vi mange useriøse aktører der ute, spesielt i renholdsbransjen. Denne må inn i Oslomodellen som byrådet har brukt med suksess i byggebransjen.

Konkurranseutsetting og privatisering av offentlige oppgaver var varemerket til det forrige borgerlige byrådet. Ifølge deres retorikk, blir tjenester visstnok billigere og Oslos borgere får frihet til å velge. Denne løgnen går ikke Fagforbundet Teknisk Fagforening med på. Regnestykkene som viser at tjenestene blir billigere er ikke korrekte da Oslo kommunes organisering for å lage kontraktene og følge dem opp, ikke er en del av regnstykket. Alt som ikke er med i anbudet, men som må gjøres, koster ekstra. Den eneste måten å gjøre tjenestene billigere på, er ved å dumpe de ansattes lønn, pensjon og generelle arbeidsvilkår.
Vi har et ferskt og klart eksempel fra den borgerlige byrådsperioden. Veireno-skandalen viser hvordan det går når noen prøver å gjøre seg rike på arbeidsfolks redsel for ledere og utnyttelse av våre skattepenger. Et uansvarlig hardkjør overfor ansatte og utallige brudd på arbeidsmiljøloven samtidig som eieren tappa selskapet for midler. Han blei heldigvis dømt til fengsel. Er dette et sånt arbeidsliv vi ønsker oss i Norge i dag? Høyresida ønsker igjen å konkurranseutsette renovasjon, noe som forundrer og provoserer oss.
Fagforbundet Teknisk Oslo mener at høyresidas tankegods om bestiller/utførermodell og markedsstyring av offentlig sektor er gammaldags. Det er utprøvd nok nå. Det er på tide å være framtidsretta ved å organisere tjenestene med egne ansatte til det beste for brukerne ved hjelp av tillitsbasert ledelse.
Vi mener at Oslo kommune må beholde kontrollen over viktig infrastruktur i Oslo. Det betyr at egne ansatte skal utføre mange flere av oppgavene som i dag er konkurranseutsatt. Fagforbundet Teknisk Oslo vil ta tilbake flere tjenester innafor vårt område, eksempelvis parkdrifta, renhold, avløpsrenseanlegget på Bekkelaget, anleggsvirksomhet på vann- og avløpsnettet, snøbrøyting og vedlikehold av vei.
Fagforbundet Teknisk Oslo sier et klart nei til å organisere tjenestene som Oslo kommune har ansvaret for etter en bestiller/utførermodell som legger til rette for konkurranseutsetting! Markedsstyring av offentlig sektor er avleggs og ingen skal ha profitt på verken myke eller harde velferdstjenester! Vi krever rekommunalisering av konkurranseutsatte, sjølsagte offentlige oppgaver og tillitsbasert ledelse!

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?