Til hovedinnhold

Snart braker det løs

Bilde er fra representantskapet i Fagforbundet Oslo oktober 2018.

Bilde er fra representantskapet i Fagforbundet Oslo oktober 2018.

Regionsmøte er få uker unna. Det samme er valgkampen. Våre tillitsvalgte er klare for begge deler.

21.02.2019
Sist oppdatert: 26.02.2019

19. - 20. mars er det regionsmøte i Fagforbundet Oslo hvor viktige uttalelser skal vedtas, valg skal gjøres og kursen for de neste to årene skal stakes ut.

Fagforbundet Oslo med i underkant av 39 000 medlemmer, 17 fagforeninger og 120 delegater til regionsmøtet har store områder å ivareta. Planene som legges fram til vedtak på regionsmøtet skal ivareta medlemmene uavhengig av yrke og arbeidsgiver, og organisasjonen skal utvikles videre til det beste for alle medlemmer.

– Regionsmøtet er et godt verksted, både organisatorisk og politisk, der alle fagforeninger møtes og vedtar de små og store linjene for de neste årene. Dette er et viktig møte for oss og vi gleder oss til å ønske velkommen 19. mars, sier regionsleder Roger Dehlin.

Hele Fagforbundet Oslo er klare for valgkampen

Regionstyret er godt i gang med forberedelsene. Å vedta ny valgkampplan står selvsagt på agendaen.  

Noe av det aller viktigste for Fagforbundet Oslo i 2019 er at det rødgrønne byrådet blir gjenvalgt. Fire år med et rødgrønt byråd som samarbeider med Rødt har gjort at det fagpolitiske samarbeidet har blitt styrket og vitalisert for første gang på nesten 20 år. Fagbevegelsen blir igjen lyttet til, noe som betyr at våre medlemmer blir lyttet til. Dette må fortsette.

Byrådet gjennomfører en arbeidsgiverpolitikken som er tuftet på våre verdier og vår vedtatte politikk. Fagforbundet Oslo mener at det er et fornyet fokus på at vi skal ha trygge jobber og skape en anstendig arbeidsliv for alle. Velferdstjenester blir tatt tilbake i egen regi, Oslomodellen har gjort at kommunen er i front i kampen for et anstendig og seriøst arbeidsliv og de store pengene blir brukt på de viktigste oppgavene som barnehage, skole og eldreomsorg. Det kommer alle våre medlemmer til gode.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?