Til hovedinnhold

Nye i regionsstyret

Det nye regionsstyret var samlet for å planlegge veien videre. Faizah Begum og Stine Westrum var med for første gang som nye medlemmer.

09.04.2019
Sist oppdatert: 12.04.2019

Den første samlingen for det nye regionsstyret ble avholdt på Kleivstua 372 meter over havet. Her ble det nye regionsstyret bedre kjent og la planer for de neste to årene. Stine Westrum og Faizah Begum er nye medlemmer av regionsstyret.

Fagforbundet Oslo tok nylig en prat med Faizah Begum, som akkurat har blitt valgt til ny leder av yrkesseksjonen for kontor og administrasjon. 

Hvordan gikk det med ditt første regionstyret?

– Det gikk bra, var litt nervøs, men regionstyrets samling var lærerikt spesielt for meg som er helt ny. På samlingen ble det gjennomgått blant annet organisasjonskart, arbeidsfordeling og rammer for økonomien, som er veldig nyttig for meg. Folk i regionstyret er veldig hyggelige og støttende, sier Faizah Begum

Hvorfor ble du aktiv i fagbevegelsen?

– Jeg har vært aktiv i fagbevegelsen siden 2011. Første vervet mitt i Fagforbundet var som revisor. Det som trigget meg for å ta første vervet var personlig interesse i bedriftsøkonomi. Jeg fungerte i dette vervet i ca et år da jeg fikk tilbud om å ta vervet som kasserer, som jeg takket ja til og fortsatt innehar dette vervet. Etter omorganisering av fagforeningene i Fagforbundet Oslo, takket jeg ja for vervet som nestleder i Renovasjonsarbeidernes klubb, Teknisk Fagforening. Det er mitt tredje periode som nestleder i klubben. I dette vervet har jeg lært veldig mye om arbeidsrett i praksis og ikke minst har fått personlig utvikling. Jeg opplever at det er mange medlemmer som ikke er klar over sine rettigheter og arbeidsgivere er ikke flinke nok til å formidle nødvendig informasjon om ansattes rettigheter i forskjellige saker. Jeg er aktiv tillitsvalgt fordi jeg står for at våre medlemmene skal bli behandlet med rettferdighet og respekt. Når medlemmene er fornøyd med den hjelpen, samt råd/veiledning de har fått av oss gir det meg indre glede og mot til å fortsette i vervene mine. I blant hender det at vi tillitsvalgte har behov for debriefing da enkelte saker kan være tunge og vanskelige. I tillegg til Kasserer i Teknisk fagforening og nestleder i Renovasjonsarbeidersen klubb, er jeg nyvalgt som leder for yrkesseksjon for kontor og administrasjon i Forbundsregion Oslo. Det er nytt området for meg å jobbe med yrkesseksjonsarbeid, men jeg gleder meg til å ta på meg nye og spennende utfordringer.

Hva er målet ditt som ny leder yrkesseksjon kontor og administrasjon?

– Først og fremst er målet mitt å etterleve og levere på vedtatt handlingsplan for yrkesseksjonen kontor og administrasjonen. I den valgte perioden ønsker jeg å fokusere på å bli kjent med fagforeningene i Oslo, tjenestestedene og medlemmene, sørge for at våre medlemmer får tilbud om faglig utvikling og bistå med å verve nye medlemmer med høyere utdannelse, samt se mulighetene for deres faglig utvikling, sier Begum videre. 

Skal gønne på

Stine Westrum som er leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd Oslo er ikke ukjent på regionsnivå, men er nytt medlem av regionstyret.

Hvordan startet du i fagbevegelsen?

– Fagbevegelsen er det stedet jeg ser det naturlig å drive politisk arbeid, partipolitikken er for begrensende etter mitt syn. Og i Fagforbundet er det mulig å arbeide med folks lønns- og arbeidsvilkår bredt, og ikke for de få, sier Stine Westrum

Hva ønsker du å legge vekt på de neste to årene?

– Alltid ivareta de som står i den fremste kampen, de plasstillitsvalgte. Hver dag, hvert år. Og prioritere er vanskelig. Jeg vil alltid gønne på med full kraft for likestilling, pensjonsordninger, arbeidstidsforkortelser, offentlige tjenester, hive ut velferdsprofitørene og Palestinasolidaritet. Og selvsagt bistå til 4 nye år for de rødgrønne i Oslo, og hive ut de blåbrune i regjering i neste omgang, sier Westrum videre. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?