Til hovedinnhold

Resultater i B-delsforhandlinger Spekter

Det er sluttført forhandlinger på en rekke virksomheter innenfor Spekter-området. Resultatene finner du her (oversikten oppdateres fortløpende).

08.05.2019
Sist oppdatert: 03.03.2020

I A-delsforhandlingene i Spekter ble det avtalt…

Gjennom A-delsforhandlingene i Spekter ble det avtalt:

 • Generelt tillegg til alle på 4 875 kr.
 • Det gis ytterligere et tillegg på 3 900 kr til arbeidstakere (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) med en årslønn på 430 221 kr eller lavere.
 • Tilleggene er bruttotillegg og gis med virkning fra 1.4.2019. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

 

  

Slik har det gått i B-delsforhandlingene innen Spekter-området. Alle tillegg gis fra 1.4.2019.

 

Dansens hus

 • Alle trinn på A-regulativet øker med 16 436 kr, inkludert det generelle tillegget gitt i A-delsforhandlingene og lavtlønnstillegget.
 • Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal arbeide videre med utvikling av lokal lønnspolitikk. Utvalget skal vurdere nye lønnsrammer og innføring av lønnsstige, samt uttelling for ansiennitet. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1.2.2020 og vil være grunnlag for forhandlingene ved hovedoppgjøret i 2020.

Les protokollen her.

 

Fjellinjen AS

Den totale rammen inkludert sentrale og lokale forhandlinger er 3,2%.

 

 • Sentral tildeling + lokal tildeling gir alle en økning på 2,8%
 • Det er avtalt et «lønnsgulv» inklusiv årets oppgjør på kr 385 000 kr.
 • Det gis individuelle tillegg etter innstilling og prioritering fra ledelsen.

Les protokollen her.

 

Oslo konserthus

 • Det gis et tillegg på kr 17 875 kr per år til alle medlemmer med fast ansettelse. Beløpet inkluderer det generelle tillegget på 4 875 kr.
 • Verter, arrangemnetsverter og billettselgere på timebasis gis et kronetillegg på kr 3 per time.

Les protokollen her.

 

Ruter

Uenighet mellom lokale parter. Det er meldt om behov for bistand fra sentrale parter.

 

Sophies Minde Ortopedi

 • Det settes av et beløp tilsvarende 3,4% av den totale lønnsmassen; kr. 14 744 200 for de organiserte i Fagforbundet per 31.3.2019, tilsvarende kr 501 303 til individuelle lønnsjusteringer med virkning fra 1.4.2019. I beløpet inngår også tillegg avtalt sentralt. Den avtalte potten skal fordeles etter drøftinger mellom tillitsvalgte og ledelsen.
 • I tilegg er partene enige om å øke minstesatsene i lønnsstige for ortopediteknikere (særavtale 0-3 år) til hhv. 450 000 kr, 460 000 kr, 470 000 kr og 480 000 kr.

 

Sporveien

 • Generelt tillegg på 14 250 kr per år på alle med lønnstrinn. Det inkluderer generelt tillegg og lavtlønnstillegg avtalt i A-delsforhandlingene.
 • Det settes av 100 000 kr til justering/harmonisering for enkeltindivider plassert på lønnstrinn uten lønnsstige.
 • Det er avsatt 1 000 000 kr til ekstraordinær lønnsjustering for medarbeidere med individuell lønn.

 

Les protokollene her: B-del Sporveien #1 B-del Sporveien #2

 

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Det gis et generelt tillegg til årslønn for alle ansatte på 1,33%, likevel ikke mindre enn 4 875 kr per år. Stillingsgruppe 2 med lønnsansiennitet 10 år og 16 år får i tillegg 1 000 kr tillagt årslønnen.

 

Garantilønnssystemet avtalt i Overenskomst Del B endres til følgende:

Stillingsgruppe

Lønnsansiennitet

 

 

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

1

Stillinger uten særskillt krav til utdanning

305 940

305 940

308 825

311 916

320 260

367 960

406 539

2

Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger

352 506

352 506

355 803

359 408

371 153

412 237

415 264

3

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

412 431

412 431

420 146

425 288

442 872

454 943

459 537

4

Stillinger med krav om høyskoledutd. med ytterligere spesialutd.

434 065

442 833

451 499

457 345

466 845

490 020

492 733

5

Stillinger med krav om mastergrad

480 311

490 333

495 970

500 981

506 096

533 447

564 243

 

 • Endret garantilønnssystem inkluderer også det sentralt avtalte generelle tillegget og lavtlønnstillegget.
 • Deltidsansatte får forholdsmessige tillegg.
 • Kronetillegg for arbeid på kveld og natt økes med 3 kr per time.
 • På grunn av vanskelig rekrutteringssituasjon innføres situasjonsbetinget tillegg for sykepleiere i turnes på 25 000 kr per år.
 • Pedagogiske ledere ved Lovisenberg Diakonale Barnehage har fått utvidet ansvar som inkluderer personalansvar, og har fått økt sitt funksjonstillegg til 50 000 kr.

 

Les protokollen her.

 

Sykehuspartner HF

 • Generelt tillegg på 17 300 kr til alle medlemmer
 • Lavtlønnstillegg på 3 900 kr til medlemmer med fastlønn under 430 000 kr etter at generelt tillegg er lagt til).
 • Deltidsansatte gis en forholdsmessig del av dette.

Les protokollen her.

 

 

Tyrilistiftelsen

Partnene er enige om en ramme på 3,2% med virkning fra 1.4.2019. Dette med utgangspunkt i følgende ramme

0,8% overheng

0,3% lønnsglidning

2,1% til forhandling

2,8% årseffekt

 

Følgende innretning legges til grunn fro utregningen for alle lønnstabeller:

Treårig rel. Høgskoleutd.

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

14 år

Pr 31.3.19

395 766

410 120

420 373

435 753

467 537

484 967

Lønn 1.4.19

407 369

421 967

432 394

448 036

480 360

498 086

1,70%

6 728

6 972

7 146

7 408

7 948

8 244

Sentralt tillegg

4 875

4 875

4 875

4 875

4 875

4 875

Total økning

11 603

11 847

12 021

12 283

12 823

13 119

Total økning %

2,93

2,89

2,86

2,82

2,74

2,71

Tillegg økes slik

112 644

76 800

46 080

 

 

 

1,7%

1 915

1 306

783

 

 

 

 

114 559

78 106

46 863

 

 

 

Avrundes

114 600

78 100

46 900

 

 

 

 

Les protokollen her.

 

 

Unicare Omsorg

 • Det gis et generelt tillegg, der A-del utgjør 4 875 kr og B-del 3 382 kr (til sammen 8 257 kr)

 

Minstelønnssatser med virkning fra 1.4.2019:

Stillinger

0 år

2 år

4 år

Uten særskilt krav til utdanning

258 257

278 257

298 257

Krav om fagbrev eller tilsvarende

288 257

308 257

332 257

Sykepleier

410 000

420 000

430 000

Spesialsykepleier*

435 000

445 000

455 000

* For spesialsykepleier i stillinger hvor det kreves autorisasjon som sykepleier samt relevant videreutdanning.

 

Les protokollen her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?