Til hovedinnhold

Sammen om klimavennlige jobbreiser

Byrådet og fagforeningene er på lag for at flere skal reise klimavennlig til jobb. Nå kan alle kommunale virksomheter søke om klimavennlige jobbreisetiltak. Et flott og samlende tiltak, sier Per Egil Johansen.

15.05.2019
Sist oppdatert: 15.05.2019

Det rødgrønne byrådet og arbeidstakernes organisasjoner har inngått en felles erklæring om å jobbe sammen for at kommunes ansatte skal reise enda mer klimavennlig til og fra jobben i årene som kommer. Byrådet ønsker å kutte klimautslipp hos ansatte med 50% før 2023 og 100% før 2030. Det er uten tvil et byråd som har dreiet Oslo kommune i en mer miljøvennlig retning. Og nå er endelig de ansatte med på laget. Akkurat slik det skal være. 

Leder av KAH (Kommuneansattes Hovedsammenslutning), Per Egil Johansen, er godt fornøyd og ser en forskjell med et rødgrønt byråd. 

- Vi ser uten tvil en forandring med et rødgrønt byråd. De ansatte er med på laget og kan sammen søke om klimavennlig jobbreisetiltak. Det er tillit og det går begge veier. Jeg håper at mange kommunale virksomheter søker om klimavennlige jobbreisetiltak, sier Per Egil Johansen. 

- Byrådene skal ha ros for at arbeidstagerorganisasjonene har vært involvert i forkant og kommer til å være det i etterkant. Dette vil skape et bedre arbeidsliv for alle ansatte i Oslo kommune, sier Johansen. 

Finansbyråd Robert Steen (AP) og Arild Hermstad (MDG) er enige om at målene nås best i fellesskap. 

- Jeg er svært fornøyd med at arbeidsgiver og arbeidstagere i Oslo kommune har inngått en erklæring med tallfestede mål for grønnere jobbreiser. Vi deler ambisjonen om at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030, og ser at vi sammen kan bidra til å nå disse målene. Som Oslos største arbeidsgiver og arbeidsstyrke går vi foran og feier for egen dør, sier Robert Steen. 

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="71858" description1="Signed, Sealed, Delivered" description2="" href="" type="imageTemplate"}
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?