Til hovedinnhold

PRESSEMELDING

(Foto: Foto: Werner Juvik/Fagbladet)

Arbeidsmiljølovsbrudd ved Energigjenvinningsetaten (EGE).

30.08.2019
Sist oppdatert: 30.08.2019

PRESSEMELDING: ARBEIDSMILJØLOVSBRUDD VED ENERGIGJENVINNINGSETATEN

Det har de to siste dagene kommet frem påstander om betydelige arbeidsmiljøbrudd ved Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune. Det er beklagelig at en slik sak går utover Oslo kommunes rennomé og omdømme.

Energigjennvinningsetaten har 150 ansatte, fordelt på sorteringsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud, og ett biogassanlegg i Nes på Romerike. Fagforbundet er den største arbeidstagerorganisasjonen i Energigjennvinningsetaten.

Fagforbundet er skuffet over den situasjonen som etaten har kommet i, og forsvarer ikke eventuelle brudd i etaten. Når det gjelder varslinger, blir disse fulgt opp etter reglene i varslingsordningen i Oslo kommune. I tillegg drives det en intern granskning som utføres av PWC. PWC har frist til 1. september med å konkludere. «Formålet med undersøkelsen er å kartlegge om det har forekommet brudd på lover og forskrifter, kommunale regelverk og avtaleverk samt retningslinjer og rutiner innenfor områdene anskaffelser, bruk av eksterne konsulenter, arbeidstid og bruk av overtid og ansettelser, tilvisninger og beordringer».

Fagforbundet er forundret over at diskusjonen kommer opp nå, siden saken i lang tid har vært kjent for Oslo kommunes politikere. Vi håper derfor politikerne i Oslo ser forbi dette som ren valgkampsak, og ser hvilken rolle de har som høyeste arbeidsgiver i Oslo kommune. Vi vet at de ansatte gjør en enorm jobb i Energigjennvinningsetaten for å sikre en best mulig drift for kommunens innbyggere. Mediestøy nå vil bare gjøre situasjonen for de ansatte verre.

Som arbeidstakerorganisasjon har vi god dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel på et overordnet nivå i Oslo kommune, i tillegg til det lokale partssamarbeidet i etaten. Vi er sikre på at vi vil komme fram til gode løsninger for å lukke varslene og for å finne gode ordninger for å drifte videre uten å bryte arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Vi leser at Oslo Høyre mener at dette har kunnet skje siden vi har et svakt byråd. Fagforbundet mener derimot at bakgrunnen for at sakene har kunnet oppstå er grunnet 18 år med borgelig politikk i Oslo kommune. Dette har vært en politikk med oppsplitting og konkurranseutsetning, og resultatet av dette har vi sett i mange år med flere skandaler.

Fagforbundet er glade for at vi har et byråd, ledet av Raymond Johansen, som nå jobber med å rydde opp etter denne politikken!

Roger Dehlin.

Leder av Fagforbundet Oslo.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?