Til hovedinnhold

Oslobudsjettet: 5 år på rad med fremgang

I budsjettet for 2020 skal det satses på heltid, bolig, oppvekst og sykehjem skal tilbake i egenregi. – Dette viser hvor viktig det var med gjenvalg for det rødgrønne byrådet, sier Roger Dehlin.

25.09.2019
Sist oppdatert: 25.09.2019

Valgkampen er over og Oslo valgte fortsatt fremgang med det rødgrønne byrådet. Fagforbundet Oslo anbefalte våre medlemmer å stemme på Ap, SV eller Rødt. Nå ser vi hvorfor. Dette er et budsjett for alle som bor i Oslo hvor de store pengene brukes på de viktigste oppgavene. Det blir mer til hele og faste stillinger, oppvekstsektoren og vanskeligstilte som vil ha egen bolig. Det blir en varmere by.  

Heltidssatsing

Det blir flere hele og faste ansatte i Oslo kommune, men vi er langt fra å være en heltidskommune. Det rødgrønne byrådet bevilger midler til å forsterke innsatsen for en heltidskultur i Oslo kommune.

– Hele Fagforbundet Oslo støtter byrådet sin satsing på hele og faste stillinger. Fremover blir det veldig viktig med tett og god dialog for å sikre at tiltakene er riktige, og at de treffer best mulig, sier Roger Dehlin som er leder av Fagforbundet Oslo.  

– Vi er også glade for at det øremerkes midler til kompetansehevde tiltak for egne ansatte, sier Dehlin.

Flere sykehjem tilbake i egenregi

Det vil i løpet av perioden være slutt på at velferdsprofitører skal tjene penger på å drifte sykehjem. Innen 2025 har det rødgrønne byrådet som mål at ingen av sykehjemmene av kommersielle.

– Fagforbundet Oslo mener at sykehjem skal driftes av kommunen og derfor er vi veldig fornøyd med at ikke nye sykehjem skal legges ut på anbud når kontraktene utløpet, sier Dehlin.

En ny boligpolitikk

Fagforbundet Oslo har etterlyst en ny boligpolitikk i lang tid. Nå økes innsatsen. Det rødgrønne byrådet utvider boligpolitikken hvor folk skal ha råd til å kjøpe egen bolig og det blir bevilget mer penger til å kjøpe kommunale boliger.

– Mange vanskeligstilte sliter med å få bolig. Derfor er det gledelig at byrådet foreslår en samlet bevilging på 1,9 milliarder i økonomiplanperioden til kjøpt av kommunale boliger.

– I tillegg skal det arbeides med boligpolitiske virkemidler og rammen for startlån økes nå til 400 millioner årlig. Det er en lovende start, sier Dehlin.

Oppvekstsektoren en av budsjettvinnerne

En av de store vinnerne i budsjettet er barn og unge. Flere vil få gratis AKS. Fra neste høst vil 17 000 barn ha gratis AKS i Oslo. Alle fjerdeklassinger i bydelene Bjerke, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka vil får gratis AKS fra neste høst.

Det blir 45 nye årsverk i skolehelsetjenesten, mer penger til skolemat og økt rekruttering til barnehagelærere og barne- og ungdomsfagarbeidere.

Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med at vi får en reform for å se på organisasjonsstrukturen i Oslo kommune.

Fagforbundet Oslo er også fornøyd med:

  • 862 millioner mer til trikk, buss og t-bane som vil sikre flere avganger.
  • 32 millioner til tiltak for å få flere i arbeid.
  • 53 millioner for å styrke telefonvakt på legevakten i perioden.
  • 6 milliarder til investering i idrettsanlegg.
  • Rehabilitere 13 kommunale og ideelle sykehjem i økonomiplanperioden.
  • 60 flere plasser på helsehusene i løpet av perioden.

Kontakt oss

For ytterligere kommentarer vedrørende Oslo-budsjettet:

Roger Dehlin, leder av Fagforbundet i Oslo.

Telefon 912 40 252.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?