Til hovedinnhold

Årsmøte 2020

Nytt foreningstyret og markering av Fagforbundet 100 år

21.02.2020
Sist oppdatert: 21.02.2020

Teknisk Fagforening avholdt årsmøte 29.01.20 klokken 16.00 i lokalene til Renovasjon- og gjenvinningsetaten.

Før årmøtet begynte ble det markert at  Fagforbundet er 100 år.  Årmøte ble tatt med på en tidsreise som startet for hundre år siden da 29 kommunearbeidere fra 26 fagforeninger  samla seg for å stifte Norsk kommunearbeiderforbund (Norsk Kommuneforbund fra 1923) og senere skulle bli Fagforbundet etter sammenslåing med helse -og sosialforbunde i 2003. Dette var en fin markering av 100 åringen hvor det kom frem mange kampsaker som har blitt jobbet frem.

Når årsmøtet kom igang ble det behandlet hva foreningen har gjort i perioden gjenom årsberetning og regnskap.

Årmøtet vedtok også nye planer gjenom en handlingsplan og budsjett for 2020. Handlingsplanen er årmøtets oppdrag til fagforeningstyret for kommende periode. Handlingsplanen bygger på Fagforbundet Prinsipp- og Handlingsprogram, Fagforbundet strattegiplan for årmøteperioden, samt andre vedtattet i overordnede organ. Både Fagforbundet mål, strattegier og handlinger for Fagforeningene og regionens målsettninger for perioden er tatt inn under hvert kapittel slik at det skal være enklere å se sammenhengen mellom vår innsats i lokal fagforening og det som er vedtatte målsetninger for hele forbundet. Kostnadene som følger av handlingsplanen, er konkretisert i fagforeningen vedtatte budsjett.

Rettningen på handlingsplanen vil forsatt være å jobbe for de korte å lange utfordringenesom foreningen har.

Selv om  Oslo kommune har hatt ett rødgrønt styre i over fire år så er det fortsatt mye igjen av organisajons struktur etter de borglige i Oslo kommune. De brukte 18 år for å organisere det og det vil ta tid fra det sittende byråd å gjøre om og finne gode løsninger, dette skal vi påse gjøres sammen med oss tillitsvalgte.

Noen av utfordringene vil da være å ta tilbake renholdtjenester som har satt ut på andbud, eierskap til datterselskap i Fjellinjen må ikke selges og få administrasjonene i etatene og bydelene til å etterleve byrådets politikk.

Det er lagt opp til yrkesfaglig at vi skal forsette arbeidet med å styrke det faglige fokuset og utvikle arbeidsformer som setter organisasjonen i stand til å etablere nettverk og faggrupper. Videre gjenom medlemsdemokratiet synligøre bedre organisering og drift av tjenestene Oslo kommune leverer. Videre på lang sikt vil det være temaer som markedstyring av offentlig sektor og bestiller og utføremodellen, privatisereing /konkuranseutsetting foringelse av lov- avtaleverk m.m

 

For at foreningens medlemmer skal kunne være ivaretatt så må vi en god organisajon og ha de beste tillitsvalgte.

Derfor ble det vedtatt en ambisiøs opplæringsplan hvor det særlig legges vekt på tilbakemelding fra klubbene og tillitsvalgte at de trenger med klubbopplæring. Det blir lagt opp til en vidreføring av tidligere klubbopplæring, men mye mer omfattende og større. Videre blir det lagt opp til grunnopplæring av tillitsvalgte som fase1 og 2. Det blir tema kurs og yrkesrettet kurs.

årmøtet vedtok å invistere i sårt tiltrengt rehabiltering i ferihjemmet våres i Krøderen gjenom brannsikkring og utbering av støm nettverk, samtidig som som det ble satt av penger til ny traktor.

Det ble valg på nytt styret og det nye styret er:

Leder: Terje Strømsnes

Nestleder: Håvard Engebretsen

Sekretær: Maria Viktoria Helgadottir

Kasserer: Faiza Begum

Fane2 ansvarlig: Ole Martin Bergmann

Opplæringsansvarlig: Lars-Petter Einarsen

Yrkesseksjonsleder

kontor og administrasjo leder: Vincenr Mortensen, nestleder Salma Naseem

samferdels og teknisk leder: Stine Mari Døhl Aksnes, nestleder Mohamed Abdulle Ali

ungdomsleder: Ine Geitung, nestleder Afaaq Aziz

Styremedlem: Thomas Eliassen, vara Anne Sandborg

Styremedlem: Stine Kristensen, vara Silje Linge Martinsen

Hovedverneombud: Anders Arum

 

I tilegg er det valgt personer til pensjonistutvalg, ungdomsutvalg, yrkesseksjonene samferdsel og teknisk, kontor og administrasjon, opplæringsutvalg, arrangementskommite, fanekomite, personer til Fagforbundet oslo representantskap, Folkes hus, Arbeiderbevegelsens Rus og Sosialpolitiske Forbund, Feriehjems utvalg Krøderen og Håøya.

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?