Til hovedinnhold

Tiltak vedr koronaviruset

Det registreres nå daglig nye tilfeller av personer i Norge som er smittet av koronavirus. Helsedirektoratet regner nå med at en høy andel av befolkningen i Norge vil bli smittet. Det er viktig å unngå en situasjon der omfanget av smitte og sykelighet overstiger helsetjenestens evne til å håndtere situasjonen. Derfor er helsemyndighetenes intensjon at smittespredningen i befolkningen skal utvikle seg så langsomt som mulig. Fagforeningen avlyser sine arrangementer

12.03.2020
Sist oppdatert: 12.03.2020

Møter i virksomhetene

Tillitsvalgt i virksomhetene bør vurdere alternative møteformer for planlagte møter i klubbene. Møter i Fagforbundets koordineringsledd går som normalt, men fagforeningens hovedtillitsvalgte bør vurdere om de kan delta på telefon, eller som videomøte.

Møter med arbeidsgiver

Tillitsvalgte oppfordres til å avklare med arbeidsgiver om planlagte møter med arbeidsgiver, både i arbeidsrettslige saker og i partsarbeid, skal organiseres på en annen måte enn fysiske møter, eller evt. utsettes.

Den enkelte arbeidstaker 

Når det gjelder råd til den enkelte om hvordan en bør forholde seg til situasjonen vises det til Folkehelseinstituttets til enhver tid oppdaterte informasjon som finnes på deres hjemmeside fhi.no.

Våre retningslinjer

For de kommende 8 uker skal alle større møter og arrangementer avlyses så langt som mulig.
I enhver sammenheng bes det om at de som har forkjølelseslignende symptomer holder seg hjemme.

Situasjonen knyttet til koronaviruset må påregnes å kunne endre seg raskt. Vi vil følge denne nøye og formidle oppdaterte råd ettersom situasjonen utvikler seg.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?