Til hovedinnhold

Hva gjør jeg hvis jeg får permitteringsvarsel eller av annen grunn trenger å snakke med fagforeninga.

Teknisk Fagforening Oslo har hjemmekontor, men medlemmer skal få den hjelpen de trenger.

26.03.2020
Sist oppdatert: 26.03.2020

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt ved spørsmål. Har du ikke tillitsvalgt ta kontakt med fagforeninga.
Får du varsel om permittering send dette til post@fagforbundet006.no så raskt som mulig. Husk å oppgi medlemsnummer.
Trenger du kontakt med fagforeninga ta kontakt på post@fagforbundet006.no eller på telefon 934 16 318 eller 952 76 369. Husk å ha medlemsnummer med i e-post eller ha det tilgjengelig ved telefon samtale.

Her er e-post til lokale tillitsvalgte:
Tilhørighet E-postadresse
Teknisk Fagforening Oslo post@fagforbundet006.no

Bymiljøetaten bym.klubben@fagforbundet006.no

Vann- og Avløpsetaten vav.klubben@fagforbundet006.no

Renovasjons- og gjenvinningsetaten ren.klubben@fagforbundet006.no

Franzefoss dunda3@hotmail.no

Gravferdsetaten gfe.klubben@fagforbundet006.no

Fjellinjen AS fjellinjen.klubben@fagforbundet006.no

Alna Bydel bal.klubben@fagforbundet006.no

Bydel Stovner bsr.klubben@fagforbundet006.no

Bydel Østensjø eira1998@yahoo.no

Bydel Bjerke singh2011@live.no

Bydel Søndre Nordstrand sivanathan.arunasalam@bsn.oslo.kommune.no

Anicura Oslo dyresykehus jannicke.krogdahl@anicura.no

Anicura dyryreklinikk Ekeberg stine.kristensen@anicura.no

Evidensia Oslo Dyresykehus AS henrik.pedersen@evidensia.no

Evidensia Grorudalen dyreklinikk AS silje.martinsen@evidensia.no

Evidensia Wolvatt dyreklinikk tine.aamodt-loken@evidensia.no

Evidensia Bryn dyreklinikk karoline.johannessen@evidensia.no

Dyreklinikkene AS Empet Løren dyreklinikk sofia.tsikalaki@hotmail.com

Kultur og idrettsbygg Oslo KF kid.klubben@fagforbundet006.no

Vedlegg:
1. Informasjonsskriv
2. Retningslinjer for fagforeninga under Corona

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?