Til hovedinnhold

Fagforbundet vil streike for at alle skal få pensjon fra første krone!

Anna Elisabeth Uran og Bjørn Wølstad-Knudsen.

Anna Elisabeth Uran og Bjørn Wølstad-Knudsen.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter unner ikke de ansatte i små stillinger i sykehusene en verdig alderdom når de nekter dem pensjonsopptjening fra første krone. LO Stat er nå i mekling med Spekter, hvis det ikke blir enighet kan 103 av medlemmene i Oslo Universitetssykehus være i streik fra arbeidstidens start 29. mai.

28.05.2019
Sist oppdatert: 28.05.2019

Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste pensjonsordninger, den gir trygghet den dagen du går av med pensjon, om du skulle bli ufør, og gir familien økonomisk trygghet om du skulle falle fra. Mens alle kommuneansatte tjener opp pensjon fra første dag på jobben og fra første krone de tjener, får ikke ansatte i sykehusene ta del i den ordningen. Det er kun de som er ansatt i 20 prosent stilling eller mer, som meldes inn i sykehusenes pensjonsordning.

Fagforbundet mener det eneste rette er at alle ansatte får pensjon fra første krone.

Gruppen som rammes er i stor grad kvinner i lavtlønnsyrker, og som sliter med å få hele og faste stillinger. Dette kan ikke vi i Fagforbundet godta lenger, og ser oss derfor nødt til å gå til streik hvis Spekter ikke tar sitt ansvar som en seriøs arbeidsgiverorganisasjon og innfrir dette kravet.

For Fagforbundet er kravet om pensjon fra første krone ufravikelig.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?