Til hovedinnhold

Støtter våre streikende medlemmer og kravet om pensjon fra første krone

Et enstemmig representantskap i Fagforbundet Oslo støtter de streikende ved sykehusene og kravet om pensjon fra første krone.

06.06.2019
Sist oppdatert: 19.06.2019

VI STØTTER VÅRE STREIKENDE MEDLEMMER OG KRAVET OM PENSJON FRA FØRSTE KRONE

Fagforbundets medlemmer i sykehus streiker for grunnleggende pensjonsrettigheter.

For Fagforbundet Oslo er kravet om pensjon fra første krone ufravikelig.

Kommuneansatte i KS tjener opp pensjon fra første dag på jobben og fra første krone de tjener. Ansatte i sykehusene får ikke ta del i en tilsvarende ordning. Det er kun de som er ansatt i 20 prosent stilling eller mer, som meldes inn i sykehusenes pensjonsordning. Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste pensjonsordninger. Den gir trygghet den dagen du går av med pensjon, om du skulle bli ufør, og gir familien økonomisk trygghet om du skulle falle fra. Spekter vil ikke gi ansatte i små stillinger denne tryggheten.

Gruppen som rammes er i stor grad kvinner i lavtlønnsyrker, som sliter med å få hele og faste stillinger. Dette kan ikke vi i Fagforbundet godta lenger. Spekter må derfor ta sitt ansvar som en seriøs arbeidsgiverorganisasjon og innfri kravet. Fagforbundet mener det eneste rette er at alle ansatte får pensjon fra første krone.

Vi støtter derfor de streikende inntil kravet er innfridd.

Fagforbundet Oslos representantskap, 6. juni 2019.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?