Til hovedinnhold

Renhold i egen regi

Ta tilbake renhold i kommunal regi!

09.09.2019
Sist oppdatert: 21.11.2019

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo jobber systematisk med å støtte våre renholdere. Vi arrangerer medlemsmøter, skolebesøk der vi møter medlemmer og ledelsen, i tillegg har vi etabelert en faggruppe for renholdere som jobber med å utarbeide et minikurs for renholdere.

 

Vi har fått politisk støtte fra Rødt Oslo og gleder oss til et tettere samarbeid i tiden som kommer. I samtale med leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, fikk vi vite at Rødt vil jobbe for at renhold ved Osloskolene skal tilbake i kommunal regi. Tidligere avtaler om innleie av renholdstjenester fra kommersielle aktører må derfor fases ut. Arbeidsgiveransvaret for renholderne skal legges til Utdanningsetaten, på linje med øvrige ansatte på skolene. Renholderne kjenner skolen sin, faget og elevene. Våre ansatte skal ha trygge arbeidsvillkår, gode lønns-, og pensjonsforhold, samtidig som de skal ha kompetanse til å mestre teknisk, komplekse bygg. Renholderne er også en viktig ressurs som voksenperson for elevene. Dette ønsker Rødt at alle skoler i Oslo skal oppleve. Rødt vil at det skal planlegges et kompetanseløft for å sikre at eksisterende renholdere får den kompetansen som kreves for å drifte disse bygningene. Rødt anser en eventuell overføring av renholdstjenestene som en virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at alle renholdere som i dag er leid inn, skal få beholde jobben som renholdere og få ny arbeidsgiver - Oslo kommune, avslutter Mobasheri. 

 

Yrkesseksjonen gleder seg til samarbeid med rektorene. Eksempelvis på Rødtvet skole har man faste møter mellom renholdsavdelingen og teamledere. Det gir mulighet til å tilpasse renholdet etter skolens behov, drøfte utfordringene og bli kjent. Renholdsavdeling er en del av skolen og kan ikke leve sitt eget liv!

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?