Til hovedinnhold

Hva skjer hvis jeg blir permittert fra jobb?

Dagens situasjon med Koronavirus, fører til nye spørsmål. Her finner du svar på noen av dem.

10.03.2020
Sist oppdatert: 10.03.2020

Dersom arbeidsplassen din blir stengt i forbindelse med smittevern har vi regler som ivaretar deg som ansatt med tanke på permittering fra arbeidsplassen.  Slik reglene er per dags dato har man krav på 14 dagers varsel før permitteringen trer i kraft. I dette varselet skal det opplyses om sannsynlig lengde på permitteringen.

 

Reglementet rundt permittering sier noe om hvor lenge arbeidsgiver har lønnsplikt. Per i dag er dette 15 dager. Etter dette vil man få ytelser fra NAV. Mer om dette finner du her: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse?fbclid=IwAR0qJkNwsw0Cw-DEmw547Q03IJsqV1giKmPFpH2PSNAlXQ40m-Z7tcLjfBw

 

Situasjonen slik den er nå er uavklart, og vi oppfordrer deg til å følge med på de anbefalinger som blir gitt. Dette fra både myndigheter og Folkehelseinstituttet.

 

Vi vil kontinuerlig oppdatere våre medlemmer når det kommer relevant informasjon.

Følg med på vår nettside og facebookside.

 

Her kan du finne anbefalinger fra FHI:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?