Til hovedinnhold

Det du måtte lure på

Vi har forsøkt å samle noen av de vanligste spørsmålene vi får rundt dagens situasjonen.

13.03.2020
Sist oppdatert: 21.04.2020

Oppdatert 21.04.20

 

I forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset får vi mange spørsmål om arbeidsforhold, lønn, sykepenger og lignende. Denne artikkelen vil vi forhåpentligvis kunne gi noen svar på spørsmål mange har, og vil oppdateres kontinuerlig etter hvert som ting endrer seg. 

På pressekonferanse 08.04.20 varslet regjeringen at barnehager kan åpne fra 20.04.20 og at noen elever vil kunne starte på skolen igjen fra 27.04.20. Hvilke trinn dette gjelder kan du lese her.

Den nasjonale veilederen for smittevern i bhg kan du lese her. Tilsvarende veileder for skolene er også lagt ut påUdir sine sider. Det er laget en for 1.-7.trinn samt en for ungdomsskole og videregående skole.

Regjeringen har også laget en side med spørsmål og svar knyttet til åpningen. Dette kan du lese mer om her.

Fra og med 14.04.20 er også ansatte i barnehage og skole kategorisert som samfunnskritiske funksjoner. Det betyr at man har krav på tilsyn for egne barn. Fullstendig liste finner du her.

 

Regjeringen la frem det de kalte første fase av tiltak på pressekonferansen fredag 13.03.20. Mandag 16.03.20 la et samla Storting fram tiltakene det er enighet om.

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo opplevde regjeringens første fase med tiltak som lite solidariske knyttet til den enkelte arbeidstaker. Vi er derfor glad for at et samla Storting nå har tatt grep og satt inn tiltak som effekt for den enkelte. 

 

 Dette er endringene i permitterinsgreglementet fra og med 16.03.20: 

 • Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 15 til 2 dager. Deretter betaler staten full lønn for de kommende 18 dagene. Dette er en økning fra 15 til 20 dager totalt.
 • Etter de første 20 dagene går man over på dagpenger. Alle som blir permittert vil få 80% av lønn opptil 3g (ca 300 000,-). Tjener du mer enn 3g vil du få 62,4% av beløpet over 3g. (begrenset oppad til 6g).
 • I tillegg er det foreslått å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50% til 40%. Det betyr at du kan permitteres i 40% og fortsatt ha krav på dagpenger.
 • I tillegg kan flere med lav inntekt nå få dagpenger. Kravet senkes fra en årsinntekt på 150 000,- det siste året til 75 000,- midlertidig.
 • Aktivitetskravene ved dagpenger og andre sosiale ytelser blir satt på vent midlertidig.
 • Folk som mottar tidsavgrensede ytelser fra NAV mister foreløpig ikke disse ytelsene hvis fristen går ut nå.
 • antall omsorgsdager økes fra 10 til 20.

 

 Det dukker stadig opp nye spørsmål til oss. Under har vi forsøkt å besvare en del av de. Alle disse svarene gis på generelt grunnlag.

 Vi gjør oppmerksom på at informasjonen oppdateres fortløpende.

 • Jeg har blitt permittert.

Har arbeidsgiver bedt deg om å jobbe hjemme/være hjemme er ikke dette det samme som å være permitert. Om du blir permittert skal du motta et perimtteringsvarsel på forhånd. Det er viktig å skille mellom disse situasjonene. Har du blitt permittert send oss permitteringsvarselet og arbeidskontrakt på post@fagforbundet072.no 

 • Hva skjer med kontingenten min om jeg blir permittert?

Dersom du blir permittert må du gi beskjed til oss. Når de første 20 dagene med full lønn utløper ska medlemmer i Fagforbundet ikke betale full kontingent. Det du skal betale er: 71,- for innboforsikring og Fagforbundets stønadskasse 26,-. Tilsammen 97,- i mnd. Du vil få tilsendt giro i etterkant to måneder på etterskudd.

 • Arbeidsgiver sier at vi må møte på jobb selv om barnehagen/skolen er stengt. Stemmer dette?

Ja dette stemmer. Foreldre med arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner trenger et sted å levere barna sine, derfor vil en del barnehager/skoler holde oppe. Disse barna skal ha et tilbud i den barnehagen/skolen de tilhører.

 • Arbeidsgiver sier at den ubundne tida til barnehagelærere ikke skal gjennomføres og at alle skal jobbe 7,5 t om dagen.

Nei dette stemmer ikke. En avtale om bunden arbeidstid på 7,5 timer for pedagoger i barnehager er tariffstridig og kan ikke inngås hverken lokalt eller fra Fagforbundet Oslo sin side

 • Jeg har fått innvilget ferie eller permisjon uten lønn. Hvordan blir det med dette nå?

Vi forholder oss til lov og avtaleverk. Vi oppfordrer her til å ha tett dialog med arbeidsgiver og tillitsvalgt. Det vil i noen situasjoner være mulig at man finner lokale løsninger.

 • Jeg jobber som ringevikar. Hvilke rettigheter har jeg?

Om du kun jobber som ringevikar har du som vanlig krav på lønn for vakter som allerede er avtalt. Du vil ikke falle inn under permitteringsreglementet med mindre du har en kontrakt med fastsatt stillingsprosent.

 • Jeg jobber som vikar gjennom bemanningsbyrå. Hva har jeg krav på?

Som ansatt i bemanningsbyrå forutsetter vi at du er ansatt i en viss prosentstilling. Her vil reglene for evt. permittering gjelde. I tillegg til arbeidsgivers lønnsplikt.

 • Hva er reglene rundt permittering? Hvor lenge før får jeg beskjed?

Oslo kommune meldte mandag kveld, 16.02.20 at det er ingen plan om at noen skal permitteres.

I andre virksomheter er det den hovedtillitsvalgte som skal drøfte hvorvidt det er grunnlag for permitteringer, omfang, tidspunkt osv. det er veldig viktig at disse drøftingene er reelle.

 Så å si alle hovedavtaler har de samme bestemmelsene om varsling osv. Det skal varsles senest 14 dager før permitteringene iverksettes. Men det er også et unntak som knytter seg til arbeidsmiljølovens § 15-3 (10). Man kan permittere med 2 dagers varsel «Dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig…» det er ikke juridisk avklart om den situasjonen som nå har oppstått faller inn under «andre uforutsette», men det er grunn til å tro at det fra arbeidsgiver kan påberopes at vi nå er i en uforutsett situasjon.

Beklageligvis kan vi ikke gi noe mer presist svar nå, men vil komme tilbake til dette så snart noe nytt foreligger.

Her er en link til NAV om permitteringer og korona.

 • Jeg er lærling. Hva trenger jeg å vite?

Er du lærling i Oslo kommune kan du lese her.

 blir du som lærling brukt som ordinær ansatt må du huske på at du skal ha lønn på lik linje med andre ansatte.

 

Som tidligere nevnt er dette en krevende situasjon. Ikke bare for den enkelte, men for Norge og verden for øvrig. Vi forstår at det er mange spørsmål du trenger svar på, og vi er lei oss for at vi ikke kan svare på alt.

Vi vil oppfordre alle våre medlemmer, tillitsvalgte og kamerater til å vise litt ekstra omtanke for hverandre i tiden vi nå er inne i.

Du, jeg og alle andre er en del av oss. Solidaritet og samhold er grunnpilarene i vår organisasjon. Det er når vi står sammen at vi er best.

 Har du spørsmål som ikke er besvart her, send en epost til post@fagforbundet072.no

 

Her er en rekke linker med info:

Fagforbundet sin side med relevant info.

Helsenorge

NAV

Regjeringen

FHI

Helsedirektoratet

Informasjon om hjemmekarantene på ulike språk

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?