Til hovedinnhold

Søk på LOs Utdanningsfond

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Nå kan du søke på LOs utdanningsfond. Du kan søke støtte til helårsstudium eller studier av kortere varighet. Søknadsfristen er 15.5.20

05.05.2020
Sist oppdatert: 05.05.2020

Tildeling av stipend for studieåret 2020/2021

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år,

og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til

      A) Helårsstudium (2 semester) Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår.

Søknadsfrist for studieåret 2020/2021: 15 mai 2020 (fristen er absolutt)

       B) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)                                                                                     Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil  kr. 10.500,- pr. skoleår.

Kortere kurs :  Inntil kr. 4.000,- pr. studieår 

AOFs Lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler  kr. 10.500,- pr.skoleår.  

                             

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

 

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på  www.lo.no  og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?