Til hovedinnhold

Revidert smitteveileder for barnehager

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Regjeringen la fram revidert smitteveileder for barnehager den 7.05.20.

15.05.2020
Sist oppdatert: 15.05.2020

På pressekonferansen 7 mai la myndighetene frem den reviderte smitteveilederen. Fagforbundet Barn og Oppvekst mener den i likhet med den første veilederen er altfor vag.  Vår bekymring er at den åpner opp for tolking i forhold til blant annet organisering av kohortene og gruppestørrelse.

 «Dugnadsånden» har vært stor hos personalet i barnehagene i disse ukene, de ansatte har strukket seg langt for å oppfylle reglene i den første smitteveilederen. Men det har også ført til at noen ansatte har droppet pauser og ikke hatt mulighet å gå på do. Den reviderte veilederen legger opp til mer fleksibilitet i forhold til samarbeid mellom kohortene. Det som bekymrer oss, er at den reviderte utgaven åpner for til en tilnærmet ordinær barnehagehverdag. Vi mener det vil være vanskelig å oppfylle krav om smittevern og overholdelses av kohorter i samsvar med veilederen, og samtidig gi et fullverdig barnehagetilbud når det ikke er nok ansatte på jobb i hele åpningstiden.

 Man har i veilederen åpnet opp for større rom for tolking angående størrelse på kohortene, samtidig som man ikke tilfører flere ansatte. Veilederen sier at en kohort av de yngste (1-3 år) kan bestå av 3-5 barn og en ansatt, og for storbarnsavdelingen foreslår man 6-10 barn per kohort med en ansatt.  Dette er i strid med bemanningsnormen. Det er viktig å poengtere at dette er en veileder og den trumfer hverken lov eller avtaleverk.

Bemanningsnormen skal følges.

Veilederen er et tillegg. Et redskap for å hindre utbredt smitte. Den legger ikke eksisterende normer, lover eller avtaler som er inngått mellom partene til side.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?