Til hovedinnhold

Støtteerklæring til de streikende i NHO 453 fra Utdanningsforbundet Oslo

Full støtte fra Utdanningsforbundet Oslo!

14.01.2021
Sist oppdatert: 14.01.2021

Full støtte fra Utdanningsforbundet Oslo!

Dere har nå gått ut i en viktig streik, det vil være viktig for mange om dere vinner fram.

Private og offentlige omsorgstjenester blir ofte sammenlignet, og fra eierne på privat side blir det ofte fokusert på at det er billigere drift i privat sektor uten at det går utover brukerne. Dere viser tydelig fram at det er de ansatte som betaler prisen for «billigere» drift. Dere har lavere lønn og dårligere pensjonsordninger enn kollegaene deres i offentlig sektor.

Når dere nå tar kampen for å få lønns- og arbeidsvilkår som er på nivå med ansatte i tilsvarende yrker i offentlig sektor, sier dere klart fra at private eiere ikke skal få lov til å håve inn fortjeneste på å gi de ansatte dårlige vilkår.

Vi er også glade for at dere setter fokus på problemet med tariffhopping på barnehageområdet. Arbeidsgivere som shopper etter tariffavtaler med de dårligste lønnsvilkårene svekker over tid kampen for gode lønns- og arbeidsvilkår i alle barnehager.

Å streike under en pandemi er ikke enkelt, men dere kan klare dette.

Solidarisk hilsen fra Utdanningsforbundet Oslo

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?