Til hovedinnhold

Støtteerklæring til de streikende i NHO 453 fra Rødt Oslo

Rødt Oslo støtter dere i streiken!

14.01.2021
Sist oppdatert: 14.01.2021

Rødt Oslo støtter dere i streiken!

Skikkelige lønns- og arbeidsvilkår er grunnleggende rettigheter for alle. At NHO tilbyr dere en tariffavtale som ligger systematisk langt under det som offentlig ansatte får, er totalt uakseptabelt. Det er flott at dere tar ansvar og tar denne kampen.

Vi i Rødt jobber for å få velferdsprofitørene vekk fra oppgavene som tilhører offentlig sektor og velferdsstaten. Dette gjør vi ikke fordi vi mener dere som jobber i privat sektor gjør en dårlig jobb, på ingen måte. Vi veit at det jobber dyktige og engasjerte folk i både private og offentlig sektor, men i privat sektor sitter det noen på toppen og fyller lommene sine med fellesskapets penger.

Profitten som fyller eiernes lommer og bankkontoer i skatteparadis, kommer i hovedsak av at dere som ansatte lønnes lavere og at dere har dårligere pensjonsordninger. Det er dere som betaler prisen for at selskapene skal få fortjeneste. Når private eiere skryter på seg at de driver «effektivt og lønnsomt», så er det deres overtid, helgetillegg og pensjon de har spart inn penger på.

Dere jobber i en sektor hvor brukerne ofte trenger tett oppfølging og kontinuitet. Det kan være krevende å streike når man kjenner på at det er en uskyldig tredjepart som rammes, men med god støtte vil dere har styrke til å stå i dette. Det er viktig at ansatte innen helse- og omsorg tar kampen for skikkelige avtaler. Dere er forbilder for andre!

Gode lønns- og arbeidsvilkår er det verdt å kjempe for. Vi støtter dere hele veien til mål!

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?