Slik kan du bli helsefagarbeider

Er du ansatt i helse- og omsorgstjenesten i Oslo kommune er ikke veien så lang til å bli helsefagarbeider som du tror.

23.01.2020
Sist oppdatert: 11.08.2021

Du kan ta fagutdanning som praksiskandidat eller ta kurs slik at du har mulighet til å bli helsefagarbeider i fremtiden. Det er to tilbud for ansatte i Oslo kommune:

  • Eksamensforberedende teorikurs i helsearbeiderfaget. Oslo kommune v/Helseetaten har tilbud om fagutdanning for praksiskandidater (voksne med yrkeserfaring fra helse - og omsorgtjenestene).
  • Informasjon om kurset Norsk og helsefag (MAP). Dette er et tilbud til ufaglærte minoritetsspråklige ansatte (faste, vikarer og ekstravakter) i helse- og omsorgstjenesten i Oslo kommune, som ikke kan dokumentere norskkunnskaper på Norskprøve 3/B1 nivå. Kurset kan bidra til å øke deltakernes muligheter til å komme inn på eksamensforberedende teorikurs i helsearbeiderfaget senere.

Informasjonsmøter rett rundt hjørnet

Det vil være informasjonsmøter 27. januar kl. 09.00 - 11.00 og 4.februar kl. 16.00 – 18.00. Påmelding til: vibecke.nilsen@hel.oslo.kommune.no, og oppgi mobilnummer og hvilket møte du vil delta på.

For mer utfyllende informasjon se vedlegg.

Har du spørsmål kontakt vibecke.nilsen@hel.oslo.kommune.no

 

Relaterte dokumenter:

;