Avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronakrisen

KAH og Oslo kommune har blitt enige om å inngå en sentral avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

19.03.2020
Sist oppdatert: 19.03.2020

En trygg arbeidsplass med ordnede lønns- og arbeidsforhold

Fagforbundet er opptatt av at våre medlemmer har ordnede lønns- og arbeidsforhold, og at alle skal føle seg trygge på arbeidsplassen. Nå, som vi står midt oppe i en krise vi ennå ikke vet hvordan utvikler seg, dukker det opp en del problemstillinger rundt endringer av turnus, beordringer til annet arbeid og behov for at ansatte tar på seg mer overtidsarbeid.

Noe er aktuelt allerede nå, mens andre ting ser man for seg at blir nødvendig hvis koronaepidemien utvikler seg videre.

Avtale om utvide rammer for overtid

I Oslo kommune har KAH – Kommuneansattes Hovedsammenslutning, som Fagforbundet Oslo er en del av, inngått en avtale med Oslo kommune om utvidede rammer for overtidsarbeid i forbindelse med koronaepidemien.

Det er inngått tilsvarende avtaler også i andre tariffområder enn Oslo kommune. Fagforeningene og de hovedtillitsvalgte er informert direkte om disse.

Ingen blankofullmakt for arbeidsgiver. Endringer skal drøftes med tillitsvalgte!

Fagforbundet Oslo ønsker å presisere noen ting i avtalen med Oslo kommune:

  • Bruk av overtidsarbeid etter avtalen forutsetter at behovet er begrunnet i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått som følge av den pågående koronaepidemien.
  • Avtalen skal altså ikke benyttes før et slikt ekstraordinært behov kan beskrives. Dette må vurderes i hver enkelt virksomhet og på det enkelte tjenestestedet.
  • Partene, altså Oslo kommune sentralt og KAH, understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt. Det er altså «Rådhuset» som understreker dette. Arbeidsgiver kan ikke pålegge arbeidstidsordninger med utvidet bruk av overtid uten å snakke med tillitsvalgte først.
  • Punkt 2 i avtalen sier at det først skal ses på mulighet for merarbeid fra aktuelt personell før bruk av overtid. Ansatte med ufrivillig deltid skal altså først få muligheten til å utøke sin stilling. Fagforbundet Oslo oppfordrer våre tillitsvalgte til å kartlegge om vi har medlemmer som jobber deltid som ønsker å jobbe mer.
  • Punkt 4 i avtalen sier at det skal drøftes med tillitsvalgte før overtidsarbeid iverksettes så sant det er mulig. Hvis det ikke oppstår en akutt krisesituasjon skal alle endringer drøftes med tillitsvalgte før de gjennomføres. 
  • Punkt 13 i avtalen understreker at arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller annet passende vern dersom hviletiden blir under 11 timer. Det er viktig at dere som tillitsvalgte sikrer at annet passende vern beskrives konkret. Tillitsvalgte må sørge for trygge og forsvarlige arbeidsforhold selv i utfordrende situasjoner.

Når vi nå står oppe i en alvorlig epidemi er Fagforbundet Oslo stolte av å ha faglig dyktige medlemmer som gjør alt de kan for å gi innbyggerne de tjenestene som er nødvendige for at samfunnet skal fungere. Men ikke nøl med å ta kontakt med din lokale tillitsvalgte hvis du har spørsmål om rettighetene dine.

Relaterte dokumenter:

;