SOS Barnebyen i Angola - og Covid-19

Fagforbundets barneby i Angola er også rammet av Cobid-19, og gjør sitt beste for å håndtere situasjonen på best mulig vis. SOS-barnebyer Angola har fått støtte fra Fagforbundets utviklingsfond for barnebyen i Huambo til å sette i gang Covid-19 tiltak i de tre SOS-barnebyene i tre provinser i Angola og de nærliggende landsbyene.

27.01.2021
Sist oppdatert: 27.01.2021

Det er relativt få registrerte smittetilfeller i Angola, men myndighetene regner med at det er store mørketall. Testkapasiteten er liten. Helsevesenet er lite utbygd og mangler det meste av medisiner. En stor andel av befolkningen lever under fattigdomsgrensen uten tilgang til rent vann og få muligheter til sosial distanse. Myndighetene var derfor tidlig ute med å innføre strenge smittevernstiltak. Tiltakene har sterke, negative økonomiske konsekvenser og har ført til økt sårbarhet. 

Opplysningskampanje og egen produksjon

SOS-Angola har gjennomført en massiv opplysningskampanje i en rekke landsbyer, og noe av det første som ble gjort var å bore etter vann slik at flere landsbyer har fått tilgang til rent vann. Dette har gjort hverdagen lettere og samtidig vært helt nødvendig for å kunne gjennomføre smittevernstiltak.

I tillegg til å dele ut såpe og masker, så har Fagforbundets SOS-barneby i Huambo også satt i gang opplæring i å sy masker og lage såpe. Hittil er det sydd 2000 masker til skolebarn og lærere, og 50 personer er i sving med å produsere hjemmelaget såpe. 

I Angola er det dyrt å få testet seg mot Covid-19 - når det stort sett er private klinikker som gjør slike tester. 

Skolegang og undervisning

Det er en utfordring med skolegang nå under pandemien hvor man ikke kan samles som tildigere, men noen flinke sosiallærer reiser rundt i lokalsamfunnene å ser til at barna likevel har det bra - og takket være bidragene så tilbys det også der digitale undervisninger for de aller minste barna. 

I Angola er det full lock-down!

Matutdeling

Sammen med lokale organisasjoner og myndigheter, har SOS-Angola avdekket alvorlige tilfeller av sult, og satt i gang matutdeling. Mange familier har ikke mulighet til å dyrke mat til eget forbruk og for videresalg på grunn av myndighetenes restriksjoner.  Gjennom nødhjelpen reduseres faren for underernæringen.

SOS-barnebyer Angola vil fortsette med Covid-19 tiltakene i 2021. Tiltakene omfatter blant annet utlevering av radioer til bruk i myndighetenes hjemmeundervisning, psykologisk støtte, mikrolån, opprettelse av kooperativer og veiledning.

Desemberstatistikken

Fagforbundet Agder toppet statistikken for desember 2020 med en økning på fem nye faste bidragsytere. Ellers var det få endringer. Barnebyen har nå totalt 5100 faste bidragsytere.
Det ble samlet inn over 8,5 millioner i 2020, og størsteparten av beløpet kommer gjennom de faste bidragsyterne. 

Se statestikken her. 

Bli med å gjør en forskjell - alle bidrag hjelper!

Perioden vi er inne i nå med Covid-19 gjør at det blir mindre fokus på barnebyen enn det hadde vært i et normalt år. Det har vært en nedgang i gaver og faste givere, og Fagforbundet Innlandet vil oppfordre foreninger, styrer, familiemedlemmer, venner og arbeidsplasser til å bli faste giver. Hvis arbeidsplassen bli faste bidragsyter - blir det billigere for alle om dere spleiser på det sammen!

Takk til alle som er bidragsytere det gjør en stor forskjell for de i barnebyen og landsbyen rundt.

Vil du også støtte barnebyen? 
Bli bidragsyter her!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?