Vil ha flere menn i barnehagen

Fagforbundet Agder delte ut løpesedler under Arendalsuka for å verve flere menn til barnehagene.

Fagforbundet Agder delte ut løpesedler under Arendalsuka for å verve flere menn til barnehagene. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet ønsker flere menn i barnehagen. Målet er å beholde, rekruttere og synliggjøre menn i barnehagen.

22.08.2018 av Ingri Bjørnevik
Sist oppdatert: 22.08.2018

Under årets Arendalsuka hadde Fagforbundet Agder både stand og medlemsmøte med temaet «Menn i barnehagen». De inviterte Kristian Meyer, hovedtillitsvalgt og vara i yrkesseksjonsstyret nasjonalt, til Arendal for å snakke om erfaringer han har fra Bergen, og hva som skjer nasjonalt om temaet Menn i barnehagen.

Myndighetene og Fagforbundet har et felles mål om å øke andelen menn i barnehagen, men hvordan rekruttere man menn i barnehagen?

Erfaringer fra Bergen


Fagbladet

Erfaringer Kristian Meyer har fra Bergen er at man må tørre å sette ord på problematikken, snakke om det vanskelige og i dialog med arbeidsgiver finne løsninger lokalt i barnehagene og overordna i kommunen.

Meyer har selv blitt kontaktet av medlemmer som har fortalt om hvordan arbeidshverdagen deres ble endret etter at en overgrepssak i Bergen ble kjent i media. En 33-åring ble i 2017 dømt til 10 års forvaring for overgrep mot sju gutter i to barnehager. Etter det ble det problematisert om man ønsket menn i barnehagen. Mange av Fagforbundets medlemmer opplevde en skam over det å ville jobbe i barnehagen og at foreldre ble usikre når de leverte barnet sitt til en mann.

Fagdager for menn

I Bergen kommune fikk Kristian Meyer kommunen til å arrangere en egen fagdag for menn i barnehagen, både fra private og kommunale barnehager. I tillegg ble saken behandlet i arbeidsmiljøutvalget i kommunen, og politisk vedtok bystyret at man skal arrangere egne fagdager for menn i barnehagen, to ganger i året.

Dette arbeidet har ført til holdningsendring. Menn i barnehagen oppleves ikke lenger negativt, men som noe positivt. Medlemmene har fått et sted å diskutere og dele erfaringer, der det ikke er skambelagt å diskutere problemstillingene. Det å møte menn i samme situasjon, har for mange vært viktig for å kunne fortsette å jobbe i barnehagen. De ønsker å være synlige i barnehagen, og de ønsker at foreldre og kollegaer har tillit til dem, på lik linje med kvinner som jobber i sektoren.

Viktig å ha et nasjonalt møtested

Kristian Meyer har i tillegg til arbeidet i Bergen, jobbet nasjonalt med å arrangere egne fagdager for menn i barnehagen. Den første ble arrangert i 2017. Årets fagdag skal arrangeres mandag 10. september på Gardermoen. Responsen fra medlemmer er positiv, man trenger et nasjonalt møtested. Det er viktig for at man lokalt skal tørre å ta kontakt med egen arbeidsgiver og sette tematikken på dagsorden.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?