Til hovedinnhold

Yrkeseksjonen representert i to faglige råd

Yrkesseksjonen er nå representert både i Faglig råd for salg, service og reiseliv og i Faglig råd for IKT og medieproduksjon. Faglig råd for IKT og medieproduksjon er et helt nytt faglig råd. Dette gir store muligheter for aktiv påvirkning av yrkesfagene framover. Vi tar initiativ til å videreutvikle fagene i tråd med yrkesseksjonens hovedlinjer.

19.10.2018 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 09.11.2018

Nye muligheter åpner seg når vi nå er representert i to faglige råd. I samsvar med hovedlinjene ønsker vi å sørge for at sluttkompetansen er i samsvar med arbeidslivets behov, bevare og videreutvikle fagene, skape flere læreplasser samt øke praksisrettingen av fagene. 

I samsvar med opplæringsloven § 12-2 oppnevner Utdanningsdirektoratet faglige råd for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanningen. Rådene skal være rådgivere i spørsmål vedrørende fag -og yrkesopplæring. Medlemmer og varamedlemmer i de faglige rådene er representanter fra partene i arbeidslivet og utdanningssystemet.

Rådgiver Martin Raaen Eidissen i administrasjonen til Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet nasjonalt er oppnevnt som ny representant i Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR) med funksjonsperiode fra 1. oktober 2018 til 31. august 2021. Vararepresentant for Eidissen er Britt Austad, medlem i faggruppe kontor i Fagforbundet, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon Trøndelag fylkeskommune.

Rådgiver Christian Danielsen i Fagforbundet nasjonalt er oppnevnt som ny representant i Faglig råd for Faglig råd for IKT og medieproduksjon med funksjonsperiode fra 1. november 2018 til 31. august 2021. 

Kom gjerne med spørsmål og innspill til representantene:

Martin Raaen Eidissen: martin.eidissen@fagforbundet.no

Christian Danielsen: christian.danielsen@fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?