Til hovedinnhold

Onsdag 24. oktober ble Faglig råd for salg, service og reiseliv konstituert

pdf.gif

pdf.gif

Fagforbundet er representert i det faglige rådet gjennom rådgiver Martin Raaen Eidissen, som til daglig jobber i administrasjonen i Yrkesseksjon kontor og administrasjon. Eidissen ble valgt til nestleder av det faglige rådet, og er dermed også medlem av rådets arbeidsutvalg.

25.10.2018 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 09.11.2018

Faglig råd for salg, service og reiseliv er en delvis avløper av Faglig råd for service og samfersel, som ble nå er nedlagt. Som følge av den nylig vedtatte tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen ble derfor Faglig råd for salg, service og reiseliv konstituert 24. oktober 2018. Rådets oppnevnte medlemmer representerer arbeidslivets parter, skoleverket/skoleeiere, samt Utdanningsdirektoratet på vegne av utdanningsmyndighetene.

Det ulike faglige rådenes navn, som for eksempel "Faglig råd for salg, service og reiseliv", speiler navnene til de nylig vedtatte utdanningsprogrammene. Utdanningsprogrammet "salg, service og reiseliv" er en arbeidstittel, og dersom det nevnte utdanningsprogrammet endrer navn vil det faglige rådet som følger opp utdanningsprogrammet også gjøre dette.

I tiden framover vil Faglig råd for salg, service og reiseliv blant annet jobbe videre med læreplanen til utdanningsprogrammet for salg, service og reiseliv.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?