Til hovedinnhold

Ansvarlighet og verdibasert ledelse var en rød tråd på ledelseskonferansen 28. november

(Foto: Birgit Dannenberg/Fagforbundet)

Nærmere 80 deltakere fikk med seg ledelseskonferansen den 28. november. Tema for konferansen var "Vilje til ansvarlig ledelse: Hvorfor er ansvarlig ledelse viktig, hva er det og hvorfor er det så vanskelig?

30.11.2018 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 30.11.2018

Vi fikk høre Robert Mood, generalsekretær i Røde Kors, som tok for seg nødvendigheten av verdibasert- og ansvarlig ledelse. Han presenterte sterke erfaringer og eksempler fra tjeneste i Nord-Norge og krevende utenlandsoppdrag for Norge, NATO og FN. Han utfordret også fagbevegelsen til å ta mer ansvar for de store utfordringene vi står overfor i verden i dag, som blant annet klima og miljø. Han var klar i sin tale når han sa: - De store endringene vil ikke starte på toppen og i finansverden, de må komme innenifra, fra grasrota.

Forfatter og daglig ledere for Seema, Loveleen Brenna utfordret deltakerne i salen på mangfoldsledelse og hvordan ledere i dag kan jobbe med mangfold i sine organisasjoner, ledergrupper og blant medarbeidere. Hun la vekt på at det er en lederoppgave å utløse potensialet i mangfoldet på arbeidsplassen. I tillegg presenterte hun en standard for ledelsessystem for mangfoldarbeid som hun har ledet arbeidet med å få utviklet og vedtatt.

Avslutningsvis snakket Peer Jacob Svenkerud, Dekan på Høgskolen i Innlandet, om varsling og om det å være en varsler. Han ga oss i salen et sterkt innblikk i hans historie den gang han som informasjonsdirektør i Norsk Tipping varslet om ukultur i selskapet i 2007. Saken endte med å felle direktøren og resultatet ble en opprydning av frynsegoder.

Det var en engasjert og aktiv gjeng i salen og vi håper konferansen ga nyttig relevant faglig påfyll.

Vi takker for deltakelse for denne gang! 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?