Til hovedinnhold

Forkurs i organisasjonsforståelse - påmeldingsfrist 17. februar

Høgskolen i Innlandet tilbyr i samarbeid med Fagforbundet et studium i organisasjonsforståelse våren 2019. Det er lagt opp til at det skal kunne kombineres med yrkesdeltakelse og det er forbeholdt Fagforbundets medlemmer.

15.01.2019 av Marit Wahlstedt
Sist oppdatert: 21.02.2019

Om utdanningen

Dette er et studium som Høgskolen i Innlandet tilbyr i samarbeid med Fagforbundet, våren 2019. Det er lagt opp til at det skal kunne kombineres med yrkesdeltakelse og det er forbeholdt Fagforbundets medlemmer.

Læringsutbytte 

Emnet skal gi forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de kan ledes, samt gi analytiske ferdigheter i å arbeide selvstendig med ulike problemstillinger knyttet til hvordan organisasjoner fungerer.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende organisasjonsteoretiske begreper
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner er oppbygd og hvordan de fungerer
 • forstår hvordan organisasjoner kan endres og utvikles

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige dilemmaer og problemstillinger
 • kan anvende organisasjonsteoretiske begreper som analyseverktøy innenfor alle typer organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har oppøvd en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan organisasjoner fungerer
 • behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold 

 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
 • Læring og innovasjon
 • Endring og organisasjonsutvikling
 • Ulike teorier om ledelse i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Elektronisk flervalgstest i informasjonskompetanse. 
 • Én individuell innleveringsoppgave. 

Eksamen: 4 timers individuell, skriftlig eksamen

STUDIET ER FORBEHOLDT MEDLEMMER I FAGFORBUNDET

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

 

Les mer: https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/etter-og-videreutdanningstilbud-boa-sell/organisasjonsforstaaelse-for-fagforbundet

 

Ta kontakt med Lina Kiønig ved Høgskolen i Innlandet hvis du har spørsmål om forkurset.

linda.kionig@inn.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?