Til hovedinnhold

eForvaltningskonferansen 2019

eForvaltningskonferansen 2019 gikk av stabelen 11. og 12. februar. Rundt 200 deltakere fikk med seg innledninger om personvern, kontraktsutsetting og styringsrett.

14.02.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 21.02.2019

Trond Finstad åpnet eForvaltningskonferansen 2019 ved å peke på utfordinger og muligheter kntyttet til digitalisering innen offentlig forvaltning. Han trakk også linjer tilbake til tidligere samarbeid om digitalisering mellom universitetssektoren og LO. Statssekretær Paul Chaffey presenterte deretter Kommunal- moderniseringsdepartementets syn på elektronisk forvaltning.

Deretter fulgte to dager med innledninger om personvern og om arbeidet som blir gjort i forbundene. Hans Martn Aase holdt fordrag om jobben som Fagforbundet

gjorde knyttet til personvernskandalen i Helse Sør-Øst. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?