Til hovedinnhold

Nasjonalt fagråd for økonomiske og administrative fagskolefag vedtatt opprettet

pdf.gif

pdf.gif

Nasjonalt Fagskoleråd vedtok denne uken å opprette et nasjonalt fagråd for økonomiske og administrative fag

08.03.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 22.03.2019

Fagforbundets Yrkesseksjon kontor og administrasjon har lenge jobbet for å opprette et nasjonalt fagråd for økonomiske og administrative fagskolefag. Tirsdag 5. mars vedtok Nasjonalt Fagskoleråd endelig å opprette dette nye nasjonale fagrådet. Nasjonalt Fagskoleråd ønsker imidlertid at det nasjonale fagrådet for økonomiske og administrative fagskolefag etableres først i høst. Dette bunner i hovedsak i at myndighetene ennå ikke har gitt finansiell støtte til sekretariatet for de nasjonale fagrådene. En positiv side ved at den endelige opprettelsen av det nasjonale fagrådet ikke kommer før til høsten vil for Fagforbundets del være at vi da har god tid til å opprette en dialog med alle de aktørene som enten selv ønsker eller vi mener er viktige å ha med her.

I dag er det 14 fagskoler på landsbasis som har tilbud innenfor de økonomiske og administrative fagområdene. Åtte av disse er private og seks av de er offentlige. Av de omtrent 1400 fagskolestudentene som studerer disse fagene går imidlertid omtrent 98% av dem på private fagskoler. De offentlige fagskolenes tilbud på dette området virker derfor å være forholdsvis sovende.

Fordi nasjonalt fagråd for økonomiske og administrative fagskolefag ikke har eksistert fram til nå, har vi også slitt med å få gjort mye med denne skjevheten i tilbud. Det har lenge kommet kritikk av fagskolesektoren for nettopp å være uoversiktlig og dårlig koordinert. Fagforbundet kommer imidlertid til å ta initiativ til å ha flere offentlige fagskoler på våre fagområder som medlemmer i det kommende nasjonale fagrådet for økonomiske og administrative fag. Dersom de takker ja og er interessert i dette, får vi sannsynligvis bedre innsikt i hva de mener mangler eller gjenstår for at de kan øke tilbudet innenfor våre fagområder.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?