Til hovedinnhold

Medbestemmelse og involvering av Fagforbundets tillitsvalgte i sammenslåing av NAV-kontorer

Et skriv ble denne uken sendt ut til alle forbundsregioner angående involvering av Fagforbundets tillitsvalgte i sammenslåing av NAV-kontorer. Det pågår sammenslåingsprosesser i NAV knyttet til regionalisering og kommunesammenslåing, i tillegg til oppfølging av St.meld. 33 NAV i en ny tid. Færre lokalkontorer og store enheter vil kunne få negative konsekvenser for ansatte og brukere. Det er nødvendig at Fagforbundets tillitsvalgte er involvert i prosessene og påser at medbestemmelsen blir ivaretatt.

22.03.2019 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 29.03.2019

Det vises til vedlagte notat som beskriver hva som nå pågår. Det er nå nødvendig at Fagforbundets tillitsvalgte er involvert i prosessene og påser at medbestemmelsen blir ivaretatt.

Forbundsregionene bes derfor om å sørge for at fagforeningene setter sine tillitsvalgte i NAV i stand til å ivareta våre medlemmers interesser.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?