Til hovedinnhold

Søk tilskuddsmidler til videreutdanning i digital kompetanse

Kompetanse Norge lyser ut tilskuddsmidler på totalt 35 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Utdanningstilbudet retter seg mot arbeidstakere og bedrifter som har behov for mer kompetanse som følge av digitalisering. Søknadsfristen er 6. mai.

28.03.2019 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 05.04.2019

Digitaliseringen i arbeidslivet innebærer at arbeidsoppgavene endres og at nye arbeidsoppgaver og nye jobber oppstår. Digital omstilling vil kreve ny kompetanse både hos ledere og ansatte.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform Lære hele livet. Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Målet for tilskuddsordningen er at det etableres flere videreutdanningstilbud innenfor digital kompetanse, og tilskuddsordningen skal bidra til

  • at det utvikles fleksible videreutdanningstilbud for virksomheter med behov for kompetanse for å digitalisere virksomheten sin
  • bedre tilgang til fleksible og arbeidsrelevante videreutdanningstilbud for enkeltpersoner
  • økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringslivet om å utvikle videreutdanningstilbud.

Videreutdanningstilbudene skal utvikles som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom klynger eller andre sammenslutninger av private virksomheter (minimum to virksomheter) og universiteter, høyskoler eller fagskoler. Offentlige virksomheter kan også inngå i en klynge eller sammenslutning med private virksomheter.

Tilskuddsmottakere for ordningen er

  • universiteter, statlige og private høyskoler, offentlige og private fagskoler
  • private virksomheter med et beskrevet kompetansebehov
  • klynger
  • næringsforeninger

Utdanningsinstitusjonene må være fagskoler eller akkrediterte høyskoler/universiteter.

Videreutdanningstilbudene må gi studiepoeng, og tilbudene må kunne kombineres med tilnærmet full jobb.

Tilskuddet kan gå til prosjekter av inntil to års varighet. Tilskuddet kan ikke gå til innkjøp av varig utstyr, lisenser etc. og skal normalt ikke gå til ordinær drift av tilbudet.

For mer informasjon se her https://www.kompetansenorge.no/Tilskudd-og-tilsyn/tilskudd-til-fleksible-videreutdanningstilbud-i-digital-kompetanse-2019/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?