Til hovedinnhold

Vel gjennomført konferanse - NAV i en digital hverdag

Svein Morten Sørensen, SST og Fagforbundet Larvik

Svein Morten Sørensen, SST og Fagforbundet Larvik (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Over 120 medlemmer deltok på den årlige NAV-konferansen i Fagforbundet 2.-3. april. Viktige tema som digitalisering og håndtering av trusler og hets sto på agendaen.

04.04.2019 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 12.04.2019

Den årlige konferansen for NAV-ansatte i Fagforbundet ble gjennomført i Oslo 2.-3. april.

Leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, Trond Finstad, åpnet konferansen. Han fremhevet at fokus på resultater og effektivisering i NAV ikke må forenkle kompleksiteten på tjenestene i NAV, slik at vi ikke når de brukerne som har mest bruk for oss.

Fylkesmann i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, pekte på behovet for tilgjengelighet på NAV-kontorene. Flertallet av klagene til fylkesmannen handler nettopp tilgjengelighet. I følge fylkesmannen kan ikke alltid digitalisering erstatte den enkeltes behov for råd og veiledning ansikt til ansikt, i møte med en man har tillit til.

Dag 1 ble avsluttet med at professor Sturla Stålsett filosoferte over temaet NAV fra brukers ståsted. Han trakk frem Bymisjonens slagord – Ingen er bare det du ser, og vi fikk en innføring i tenking rundt jeg og du, kontra jeg og det. Sturla poengterte også at i møte mellom bruker og saksbehandler må vi ha med oss perspektivet om maktskjevhet i forholdet.

Dag 2 innebar felles diskusjoner og stort engasjement rundt tema – digital arena for hets og sjikanering. Ekspert på krisehåndtering, Ole Andre Bråten, viste oss hvordan digitalisering fører til nye krav og måter å samhandle på. Han fremhever at det er et fåtall av offentlige ansatte som opplever trusler og hets på sosiale medier, men det er mange som frykter det. Ole Andres budskap er at det vi frykter, må vi snakke om! Han oppfordret alle til å etterspørre strategier og tiltak for dette på egen arbeidsplass.

Vi takker for deltakelse på konferansen!

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?