Til hovedinnhold

Etablering av faggruppe for ledere

Fagforbundet yrkesseksjon kontor og administrasjon ønsker å etablere en faggruppe for ledere, og søker nå etter medlemmer til faggruppa.

12.04.2019 av Marit Wahlstedt
Sist oppdatert: 03.05.2019

Ledelse er et viktig område for Fagforbundet blant annet fordi god ledelse skaper gode arbeidsmiljø, fornøyde ansatte, lavere sykefravær, nytekning og produktivitet, og styret i yrkesseksjon kontor og administrasjon ønsker derfor å bygge opp en faggruppe med spisskompetanse på ledelse. 

 

Faggruppenes viktigste oppgaver er å gi seksjonsstyret råd i ulike yrkesfaglige spørsmål, utvikle faglige tilbud og komme med innspill på saker som er av betydning for yrkesgruppene de representerer ( f.eks. innspill til høringer, innspill til lovutvalg, personvern, faglige argumenter for å bevare tjenester i egenregi mm). Det er normalt tre-fire møter i faggruppene pr. år.

 

Det er seksjonsstyret som oppnevner medlemmer til faggruppene, som oppnevnes for to år av gangen. Styret vurderer fritt hvem som skal oppnevnes etter en totalvurdering av hvilken kompetanse det er behov for i den enkelte faggruppa.

 

Dersom  du er interessert i å delta i Fagforbundets faggruppe for ledere i administrativ sektor ber vi om å få tilsendt en kort cv som viser hvilken bakgrunn du har og en kort tekst om motivasjonen din for være med i faggruppa. Søknadsfrist er 1. mai.

 

Ta gjerne kontakt med marit.wahlstedt@fagforbundet.no hvis du har spørsmål om oppnevningsprosessen eller om faggruppas mandat.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?