Til hovedinnhold

Re-oppnevning av faggrupper

Fagforbundet yrkesseksjon kontor og administrasjon har pr. i dag seks faggrupper som er rådgivende for det nasjonale styret på ulike fagområder. Faggruppene oppnevnes for to år av gangen, og det er nå på tide å re-oppnevne gruppene.

12.04.2019 av Marit Wahlstedt
Sist oppdatert: 03.05.2019

Fagforbundet yrkesseksjon kontor og administrasjon har pr. i dag seks faggrupper som er rådgivende for det nasjonale styret på ulike fagområder. I tillegg er det ønske om å etablere en ny faggruppe for ledere. Det søkes medlemmer til alle seksjonens faggrupper:

Faggruppe arkiv

Faggruppe kontor

Faggruppe NAV

Faggruppe økonomi

Faggruppe personal/HR

Faggruppe IKT

Faggruppe ledelse (ny)

 

Faggruppenes viktigste oppgaver er å gi seksjonsstyret råd i ulike yrkesfaglige spørsmål, utvikle faglige tilbud og komme med innspill på saker som er av betydning for yrkesgruppene de representerer (f.eks. innspill til høringer, innspill til lovutvalg, personvern, faglige argumenter for å bevare tjenester i egenregi mm). Det er normalt tre-fire møter i faggruppene pr. år.

 

Det er seksjonsstyret som oppnevner medlemmer til faggruppene, som oppnevnes for to år av gangen. Styret vurderer fritt hvem som skal oppnevnes etter en totalvurdering av hvilken kompetanse det er behov for i den enkelte faggruppa. Dersom du er interessert i å delta i en av faggruppene ber vi om å få tilsendt en kort cv som viser hvilken bakgrunn du har og en kort tekst om motivasjonen din for være med i faggruppa. Søknadsfrist er 1. mai.

 

Faggruppene oppnevnes 23. mai.

 

Ta kontakt med marit.wahlstedt@fagforbundet.no hvis du har spørsmål om oppnevningsprosessen eller om faggruppenes mandat.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?