Til hovedinnhold

Pågående prosess i faglig råd om nytt navn på utdanningsprogrammet med arbeidstittel "Salg, service og reiseliv"

pdf.gif

pdf.gif

Utdanningsprogrammet er en del av den nye tilbudsstrukturen på videregående skole som blir implementert fra skoleåret 2020/2021.

26.04.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 03.05.2019

De faglige rådene, herunder Faglig råd for salg service og reiseliv (FRSSR), er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Torsdag 25. april ble det gjennomført rådsmøte i Faglig råd for salg, service og reiseliv. Én av sakene som var på agendaen var spørsmålet om hva det endelige navnet på utdanningsprogrammet til FRSSR skal være.

Forløperen til utdanningsprogrammet med arbeidstittel "Salg, service og reiseliv" er det tidligere utdanningsprogrammet "Service og samferdsel". Det er bred enighet i Faglig råd for salg, service og reiseliv at nevnte arbeidstittel ikke er ønskelig som endelig navn på utdanningsprogrammet. Der stopper imidlertid enigheten.

Fagforbundet har gjennom nestleder i FRSSR Martin Raaen Eidissen fremmet forslag om "Handel og administrasjon" eller "Handel, administrasjon og servicefag" som navn på det kommende utdanningsprogrammet. Enkelte støtter dette navnet, mens andre igjen ønsker helt nye navn som ikke direkte viser til enkeltfagene på VG2. Under nevnte rådsmøte ble forslag som "forretningsdrift", "innovasjon og serviceutvikling" og "handel og turisme" blant annet fremmet.

Navnet på utdanningsprogrammet er viktig, og noen aktører frykter at enkelte elever vil styre unna å søke på dette utdanningsprogrammet dersom navnet ikke er spennende eller nytt nok. Fagforbundet forstår disse bekymringene, men er samtidig opptatt av at navnet på utdanningsprogrammet i så stor grad som mulig må reflektere den utdanningen elevene tar og de etter hvert fagutdannede har tatt.

Dessuten er Fagforbundet opptatt av at navnet på utdanningsprogrammet ikke kun viser til privat sektor. Forslag som "Handel og turisme", "Handel og reiseliv", "Forretningsdrift" og "Opplevelses- og serviceutvikling" er lite treffende for de aller fleste av elevene som tar fagbrev i administrasjonsfaget og som begynner å jobbe i offentlig sektor.

Hele læreplanen for utdanningsprogrammet, herunder navnet på dette, legges ut på høring tidlig i sommer. Denne kan alle som ønsker besvare. Se for øvrig vedlagt møteinnkalling for rådsmøtet i Faglig råd for salg, service og reiseliv 25. april.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?