Til hovedinnhold

Dialogmøte med utvalget som skal vurdere videregående opplæring (Lied-utvalget)

Torsdag 9. mai avholdt Lied-utvalget dialogmøte med arbeidslivets parter. Det ble gitt en rekke innspill til utvalget. Hovedkonklusjonen etter dagen var at handlingsrommet innenfor eksisterende ordninger i yrkesopplæringen bør utnyttes bedre. Fagforbundet fastholdt kravet om lovfesting av retten til læreplass.

10.05.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 24.05.2019

Lied-utvalget ble nedsatt 1. september 2017 og skal vurdere ordninger knyttet til videregående opplæring. De har allerede levert en kunnskapsoppsummering, som gir en god innføring i norsk videregående opplæring. Les den her.

Utvalget leverer sine anbefalinger desember 2019.

De faglige rådene ble invitert til dialogmøte torsdag 9. mai. Det ble gitt en rekke innspill til utvalget. Bedre involvering av arbeidslivet i hele opplæringsløpet var ett av rådene som ble gitt. 

Hovedkonklusjonen etter dagen var handlingsrommet innenfor eksisterende ordninger i yrkesopplæringen bør utnyttes bedre. Det er ikke sikkert det er nødvendig med helt nye ordninger. 

Fagforbundet fastholdt kravet om lovfesting av retten til læreplass.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?