Til hovedinnhold

Forprosjektet er i gang for Én innbygger - én journal

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utvikle et felles jounralsystem for kommunal sektor.

24.05.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 30.05.2019

Direktoratet for e-helse arbeider nå med et forprosjekt for en ny pasientjournalløsning for kommunene utenfor Midt-Norge og samhandling med spesialisthelsetjenesten. Se vedlagte oppdragsbrev. Fagforbundet er representert i styret i forprosjektet. Innspill til dette prosjektet kan sendes per epost til cd@fagforbundet.no 

I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konseptvalg for helhetlig samhandling og felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (konsept 7). Dette tiltaket skal løse behov knyttet til dokumentasjon og ytelse av helsehjelp i kommunene og hos fastlegen, samt behov for mer helhetlige pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, tar i bruk løsningen. Direktoratet vil i forprosjektet utrede hvordan dette kan gjennomføres. Les vedlagte tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for nærmere info.

Direktoratet for e-helse skal oversende sentralt styringsdokument fra forprosjektet i januar 2020, for ekstern kvalitetssikring våren 2020. Arbeidet gjennomføres i tråd med statens prosjektmodell for kvalitetssikring av store statlige investeringer (KS-ordningen). Anbefalingene etter forprosjektet og kvalitetssikringsrapporten (KS2) gir grunnlag for Stortingets beslutning. Med forbehold om denne beslutningen, kan de første kommunene ta løsningen i bruk i 2024. Denne tidsplanen er ambisiøs.

 

Les mer: https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?