Til hovedinnhold

Digitaliseringsstrategier, ledelse og partssamarbeid

(Foto: Mette K. haugen)

Hvordan bør digitaliseringsarbeidet drives? Her finner du tips og råd.

31.05.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 09.04.2021

Partssamarbeid, god ledelse og en klar strategi er nødvendig for å få til digitalisering på en god måte.

Som en del av prosjektet "Samarbeid om digital kompetanse" finnes det mange gode tips knyttet til digitalisering.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.

Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital».


Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester,
og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Les mer her: https://www.komdigi.no/strategi_og_partssamarbeid

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?