Til hovedinnhold

Kontorlandskap - til glede eller besvær?

Kontorlandskap har blitt lansert som gunstig for arbeidstakere og team med samarbeid som krever løpende kontakt. Forskningslitteraturen viser imidlertid at kontorlandskap egner seg mindre godt for fagprofesjonelt arbeid som krever konsentrasjon og uforstyrret korttidshukommelse. Her følger en liste over kunnskapskilder på området.

07.06.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 14.06.2019

Store, åpne kontorlandskap blir gjerne foretrukket av arbeidsgivere av økonomiske hensyn. Flere mennesker kan jobbe på mindre plass, noe
som betyr lavere husleieutgifter. Fravær av vegger og lukkede dører skal i tillegg bedre kommunikasjon og læring mellom medarbeidere.
Arbeidsformen forventes også å ha positiv effekt på lagånd og tilhørighet.

Se denne kunnskapsoppsummeringen av Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet og Knut Inge Fostervold, Dr. psychol, Førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo(2017):

https://www.helsebiblioteket.no/samfunnsmedisin-og-folkehelse/helseradet/_attachment/256698?_ts=15e5c1f8185&download=true

Se også NRK Brennpunkt "Kontoret" om kontorlandskap:

https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2018/MDDP11000618

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?