Til hovedinnhold

Én digital offentlig sektor

Regjeringen har publisert "Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025"

14.06.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 21.06.2019

Digitaliseringsminister Astrup har lansert ny digitaliseringsstrategi offentlig sektor. Den begynner slik:

"Norge har en veldreven og effektiv offentlig sektor. Likevel er det store utfordringer. Vi må levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke ny teknologi, vi må være innovative og vi må kunne endre oss.

Utfordringene kan ikke løses i den enkelte virksomhet eller sektor. Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten."

Les mer her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/sec1

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?