Til hovedinnhold

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester i regi av RBUP Øst og Sør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse arrangerer en toårig utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester. Søknadsfrist 15.11.19, samlingene avholdes i Oslo.

09.08.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 16.08.2019

RBUP Øst og Sør - Kurskort

Utdanningen omfatter et vidt felt av aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon. Målsettingen er tredelt; gi studentene økte kunnskaper om tjenestenes tenkning og arbeidsmåte, både egen tjeneste og på tvers av tjenester, økt bevissthet om eget fag og styrkede kontorfaglige ferdigheter. Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon.

INNHOLD I STUDIET
· Velferdsstaten, kommunale (og noen statlige) tjenester for barn og unge: Historikk, organisering, helse-/sosialfaglig tenkning
· De ulike faggruppenes rolle, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
· Kontoransatte rolle og funksjon i profesjonelle organisasjoner
· Mellommenneskelig kommunikasjon. Mottak av/kontakt med barn og familier i ekspedisjon og på telefon. Intern kommunikasjon
· Møte med mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn
· Relevant lovverk, forskrifter og veiledere
· Registreringssystemer/fagsystemer, digitalisering og den kontorfagliges rolle i registreringsarbeidet. Arkiv og arkivforståelse.
· Etikk og etiske dilemmaer

 

Les mer her: https://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/kurs-og-utdanning/kurs?kurs=Utdanning+for+kontorfaglig+ansatte%2C+kull+2020+&id=FB6C1D965162E13AC1258400002045D5#

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?