Til hovedinnhold

Viktige diskusjoner under Arendalsuka 2019

Trond Finstad. Foto: Renate Tårnes

Trond Finstad. Foto: Renate Tårnes (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundets Yrkesseksjon kontor og administrasjon sine arrangementer under Arendalsuka 2019 hadde alle godt oppmøte, med med mange engasjerte tilbakemeldinger.

16.08.2019 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 23.08.2019

Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskaping

Tirsdag 13. august åpnet Trond Finstad, leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon nasjonalt og medlem i Fagforbundets arbeidsutvalg, ovennevnte frokostarrangement om mangfoldsledelse på Arendalsuka. Arrangørene var Standard Norge og Senter for likestilling ved Universitetet i Agder.

Hovedtemaet for seansen, som ble ledet av Loveleen Brenna, daglig leder i Seema, var hvordan virksomheter kan og bør ta i bruk mangfoldsledelse for å skape med innovasjon og verdiskaping. Flere av innlederne, med Brenna i front, illustrerte overbevisende hvordan heterogene og mangfoldige virksomheter er mer verdiskapende og mer innovative enn mer enfoldige virksomheter. Med mangfold er det også viktig å understreke at det ikke er kjønnsmessig likestilling som alene menes, men like mye etnisk mangfold, seksuelt mangfold og funksjonsmessig mangfold. I siste del av frokostmøtet deltok også Marit Wahlstedt, fagleder i  Fagforbundets Yrkesseksjon kontor og administrasjon nasjonalt. Wahlstedt er én av de 15 første lederne som er i gang med gjennomføringen av serifiseringskurset i den nye mangfoldsledelsesstandarden, NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold - Krav. Wahlstedt delte derfor i panelet noen av hennes erfaringer med sertifiseringskurset så langt, og forklarte hvorfor hun mener denne er viktig.

Full arrangementstekst ligger her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10835

 

Kommuner på billigsalg?

Onsdag 14. august fra kl. 10.00 til kl. 11.30 arrangerte Fagforbundet en seanse om viktigheten av å holde offentlige tjenester i egenregi. Ansatte i norske kommuner opplever stadig større press på utskillelse av egne arbeidsplasser. Vi ser nå en økende tendens til dette innen kontorfaglige og administrative områder. Derfor ønsket vi å rette fokus på denne negative utviklingen, og invitere fagpersoner og politikere for å problematisere trenden.

Arrangementet ble strømmet i sin helhet på YouTube, og du kan se dette her:
https://www.youtube.com/watch?v=A6K5o07SB7A&feature=youtu.be

Full arrangementstekst ligger her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11151

 

Lagring av offentlige data - for viktig å gamble med

Onsdag 14. august fra kl. 12.15 til 13.45 holdt NTL og Fagforbundet et samarbeidsarrangement om lagring av offentlige data. For digitaliseringen har skapt en helt ny situasjon for det offentlige: For første gang er nasjonal kontroll over sensitiv informasjon noe vi må ta et aktivt valg om. Å sikre at disse dataene forvaltes med det vår felles sikkerhet som fremste formål er en kjerneoppgave for staten og kommunene. Mens man i Tyskland utarbeider en egen skytjeneste for offentlige virksomheter, en såkalt Bundescloud, åpner regjeringen for at offentlige data skal overlates til internasjonale skyleverandører. På Arendalsuka tok vi debatten om hvilket veivalg det offentlige bør ta i forvaltningen av innbyggernes data. 

Arrangementet ble strømmet i sin helhet på YouTube, og du kan se dette her:
https://www.youtube.com/watch?v=1H1npmOUYas

Full arrangementstekst ligger her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11832

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?