Til hovedinnhold

Korrigering til ukesquizen 9. august

En observant leser har gjort quizmesteren vår oppmerksom på en unøyaktighet i svaret på forrige ukes spørsmål om hva gyteklar torsk kalles. Svaret "skrei" er, som det helt riktig påpekes av vår kunnskapsrike leser, bare riktig for vandrende norsk-arktisk torsk.

16.08.2019 av Marit Wahlstedt
Sist oppdatert: 23.08.2019

Vår observante leser skriver:

"Her har den vanligvis nokså nøyaktige quiz-master bommet litt, når hun påstår at gyteklar torsk kalles skrei.

Det er bare riktig dersom denne torsken er vandretorsk på vei fra Barentshavet/tilstøtende til Lofoten/tilstøtende, kjent gjennom det såkalte skreifisket hver vinter (av skrei – vandring). Du blir nok sett rart på om du kaller gytetorsk i Oslofjrden for skrei – eller den på Sørlandet (noen av disse kan være vandretorsk, men ikke kysttorsken), for ikke å nevne noen av verdens andre store torskefiskerier, f eks ved Biscaya, Newfoundland, eller Alaska, som i stor grad er vandretorsk, men altså heller ikke kalles skrei."

Vi takker for presiseringen!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?