Til hovedinnhold

Rett person på rett plass i Flakstad kommune

(Foto: Titti Brun, Fagbladet)

Fagforbundet Flakstad i Nordland har bidratt til å sette kompetanseutvikling i system i egen kommune. Rett person på rett plass er nå vedtatt å være en prioritert sak i kommunen.

22.08.2019 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 30.08.2019

Fagforbundet Flakstad i Nordland har bidratt til å sette kompetanseutvikling i system i egen kommune.

Et utdrag fra saken i formannskapet:

Flakstad kommune vil sette fokus på enda bedre arbeidsplanlegging, bruk av tverrfaglig kompetanse og oppgavedeling i vår kommune. Ansattes medvirkning er viktig for oss. Med partenes ønske om å utvikle gode kompetansplaner, vil vi legge til rette for at arbeidsgiver og tillitsvalgte jobber aktivt med å sørge for at dette gjøres kontinuerlig gjennom hele året.

Bruk av rett kompetanse på rett plass er avgjørende for å lykkes med høy kvalitet i kommunen. Følgende punkter forpliktes å følges for å oppnå dette.

 Rådmannens innstilling:

  1. Flakstad Kommune skal gjennom partsarbeidet, minst en gang i året, kartlegge tjenestene kommunen skal levere, oppgavenene som skal løses og hvilken kompetanse som er behov for til en hver tid.
  2. Flakstad kommune skal gjøre ei kompetansekartlegging av alle ansatte, primært gjennom medarbeidersamtaler hvert år. Ansattes formelle og uformelle kompetanse skal settes i system. Den ansattes ønske for kompetanseutvikling og arbeidsgivers behov for ansattes kompetanseheving skal fremkomme i samtalen.
  3. Gjennom arbeidsplanlegging skal det alltid vurderes følgende: Kan arbeidsoppgaver frigjøres fra stillinger med lenger utdanning, til stillinger med fagutdanning eller tilsvarende? Kan arbeidsoppgaver av kontorfaglig art overføres til fagarbeider/høyskolestillinger spesialisert på dette arbeidsfeltet?
  4. Ved ledighet av stillinger forplikter Flakstad kommune å gjennomgå arbeidsplassen med de tillitsvalgte for å vurdere om kompetanseheving og omfordeling av arbeidsoppgaver vil føre til en omgjøring av stilling før utlysning.Flakstad kommune skal søke å øke kompetanse internt i organisajonen før det lyses ut ny stilling.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?