Til hovedinnhold

Hvor mye overvåkning er tillatt på arbeidsplassen?

Ansatte har rett til personvern og privatliv også på jobb. Men denne retten vil kunne bli innskrenka av det legitime behovet arbeidsgiveren har for forsvarlig drift. Les Arbeidstilsynets veiledning her.

23.08.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 29.08.2019

Arbeidsgiveren har også rett til å verne virksomheten mot uønskede eller ulovlige handlinger. Dette innebærer at arbeidsgiveren i noen tilfelle har rett til å sette i verk visse kontrolltiltak. 

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/kontroll-og-overvakning/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?