Til hovedinnhold

Tips til personvernombud-10214

Dersom du er personvernombud er du en ressursperson, og litt vaktbikkje, som hele tiden har personvernets beste i mente. Du skal hjelpe virksomheten å sette personvern høyt på agendaen både i det daglige og i nye prosjekter, og du skal være behjelpelig med å gi råd og veiledning for både ansatte og registrerte – slik som kunder eller brukere.

04.09.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 12.09.2019

Noen nye personvernombud kommer til dekket bord der virksomheten allerede har god oversikt over egne behandlinger og har gode rutiner og internkontrollsystemer. Andre ombud starter på bar bakke, og må bygge opp systematikk og kompetanse om personvern i virksomheten fra grunnen.

Les mer her:

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/tips-til-personvernombud/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?