Til hovedinnhold

Opphavsrett i det digitale indre marked

Nye regler om digital opphavsrett skal gjennomføres i EU innen juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsatt kunne publiseres på nett uten vederlag.

12.09.2019 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 19.09.2019

Digitalmarkedsdirektivet har 32 artikler fordelt på fem hovedavsnitt, eller avdelinger. Digitalmarkedsdirektivet har som formål å gjennomføre en ytterligere harmonisering av lovgivningen om opphavsrett og nærstående rettigheter i det indre marked, særlig når det gjelder digital og grensekryssende bruk av beskyttet innhold. Direktivet inneholder bl.a. nye unntaksbestemmelser (avgrensningsregler) for undervisningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og kulturarvinstitusjoner som bibliotek og museer. 

 

Les mer her: https://europalov.no/rettsakt/opphavsrett-i-det-digitale-indre-marked/id-9374

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?