Hva er tilskudd til ekspertbistand?

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV, kan årsaken være at det er en underliggende, ukjent grunn til sykefraværet. Årsaken kan også være at aktuelle tiltak ikke har blitt vurdert.

Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

En fysioterapeut og/eller ergoterapeut kan tilby en vurdering av arbeidsplassen som en del av ekspertbistanden.

Les mer om tiltaket: 

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/tilskudd-til-ekspertbistand